Література про вченого й письменника

 

Світленко, С. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С. Світленко. — Дніпро : Ліра, 2017. — 312 с.

   Монографія стосується діяльності Д.І.Яворницького як вченого і педагога в українському інтелектуальному співтоваристві, яке представляло складну науково-освітнью та культурну мережу індивідуальних, групових та колективних зв’язків, контактів, комунікацій, структур, інституцій, вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії. Ця своєрідна уявна і водночас цілком реальна інтелектуальна спільнота об’єднувалася, насамперед, вічними загальнолюдськими та національними цінностями, стала виявом формування та становлення українського громадянського суспільства і української модерної нації.

 

Шубравська, М. М. Д.І. Яворницький : життя, фольклор.-етнограф. діял. / М. М. Шубравська. — К. : Наукова думка, 1972. — 253 с. + портр.

   У книзі йдеться про бентежне, творчо неспокійне життя видатного вченого, академіка АН УРСР Д. І. Яворницького. Написана на великому архівному та маловідомому матеріалі, ця книга є першою спробою синтетичного дослідження життя, громадської і наукової діяльності Яворницького, його плідної праці, насамперед в галузі фольклористики, етнографії та лексикографії.

 

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип.1,2,3,4,5,6. Листи музейних діячів до Д. І. Яворницького / Дніпропетр. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. — Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2005. — 740 с.

   Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського історика запорозького козацтва і директора Дніпропетровського історичного музею (1902-1933), академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940). У збірнику вміщено 793 листи 120 кореспондентів до Д. І. Яворницького, переважно музейників, колекціонерів, меценатів та інших діячів культури України, Росії, Німеччини. Всі листи зберігаються у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького і являють собою цінне джерело з історії музейної справи й культурно-громадського життя України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.

 

Сучасники про Д.І. Яворницького / Упоряд. М. Чабан. — Вид. 2-е, доп. — К. : Ярославів Вал, 2006. — 234с.

   Збірник склали спогади сучасників про життя і діяльність видатного українського історика академіка Дмитра Яворницького (1855-1940). Відомі діячі української культури та науки Олена Пчілка, Дмитро Дорошенко. Сергій Єфремов, Максим Рильський, Іван Сенченко, Наталя Полонська-Василенко та інші створюють колективний портрет запорозького батька, невтом­ного літописця українського козацтва, шукача скарбів минуло­го рідного краю.