Майстер прикладного мистецтва

 

Владич Л. Б. Середа Антон Хомич // Українська радянська енциклопедія. — К., 1983. —   Т. 10.

        Українська радянська енциклопедія (УРЕ) — багатотомна універсальна енциклопедія про Україну, перша республіканська енциклопедія в СРСР. У 1977 р. почало виходити друге видання УРЕ за редакцією М. Бажана, випуск якого завершено 1985 року. У складі редакції понад 40 осіб. Видання складалося із 12 т.

 

Касіян, В. І. Про мистецтво : вибр. статті / В. І. Касіян. — Київ : Мистецтво, 1970. — 279 с.

     Видання книги «Про мистецтво» обіймає вибрані статті, рукописні матеріали доповідей, виголошених на зборах художників, з’їздах і пленумах митців, на різних теоретичних конференціях художників і мистецтвознавців, на ювілеях тощо.
     В цілому вони охоплюють період від 1927 по 1970 рік, тобто понад сорок років творчої, наукової, педагогічної й громадської діяльності Касія́на Васи́ля Іллі́ча, відомого українського художника, графіка, народного художника, професора Київського художнього інституту.

 

Енциклопедія історії України. Т. 9. Прил — С / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2012. — 944 с. : іл.

     В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події в Україні, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов’язаних з Україною та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.