Малоросійська губернія

 

Маркевич, Н. История Малороссии Николая Маркевича. Т. 4 / Н. Маркевич. — издание книгопродавца О. И.Х русталева.  Москва : Типография Августа Семена, 1842.  491 с.

«История Малороссии» ( надрукований у 5 томах у Москві 1842-43; 1–2 том — основний текст, а 3–5 том. — документальні додатки, примітки, опис джерел, списки полків, сотень січових куренів, реєстр володарів України, списки ген. старшини, полковника, вищого духовенства, хронологічні таблиці тощо). Хоч «История Малороссии» з боку науково — методологічного вже не відповідала тодішньому станові історія науки, своєю схемою історії України, яку Маркевич розглядав як самостійний і безперервний процес розвитку від найдавніших часів аж до сучасности, твір Маркевича мав не абиякий вплив на сучасників (зокрема на Шевченка, який присвятив Маркевичу вірш «Бандуристе, орле сизий») і українську історіографію 19 в., а документальні додатки до нього збергають певне значення и досі.

 

 

Студьонова, Л. В. Чернігівські князі, полковники, губернатори / Л. В. Студьонова. Чернігів : Деснянська правда, 1998. 148 с.

Це дослідження – перша спроба розповісти про тих, хто владарював на Чернігівщині упродовж IX-XX ст. У книзі подаються бібліографічні нариси про понад 100 осіб – князів, полковників, намістників, губернаторів та інших.

 

 

 

Горобець В. М. Малоросійська губернія. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2009. Т. 6 : Ла-Мі. С. 478. : іл.

 

 

 

Д. С. Вирський. Миклашевський Михайло Павлович. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України.  Київ : Наукова думка, 2009.  Т. 6 : Ла-Мі. С. 639. : іл.

 

 

 

Каюк Д. Родина дворян Миклашевських в історії Південної України / Дмитро Каюк.  Київ. старовина. 1999. № 6. С. 108-116.

 

Леп’явко, С. А. Чернігів: історія міста / С. А. Леп’явко. — 2-ге вид., виправ. і перероб.  Київ : Кліо, 2020. 544 с.

Книга є науково-популярним виданням присвяченим багатовіковій історії Чернігова, що має свої родзинки та секрети, розрахована на широке коло шанувальників історії, а також туристів і гостей Чернігова. Матеріал викладено в сучасній та доступній формі.