Михайло Грушевський

 

 

Верстюк В. Ф. М.С.Грушевський : Коротка хроніка життя та діяльності. / В. Ф. Верстюк, Р. Я. Пиріг. — К. : Либідь, 1996. — 143 с. — (Текст даний укр. та рос. мовами).

В книзі простежено життєвий шлях видатного українського політика, вченого історика. Відтворено найрізноманітніші факти його наукової, громадської й державно-політичної діяльності. Яка пов’язана насамперед з українським національно-визвольним рухом, діяльністю Центральної Ради.   Грушевський  М. С.

 

 

Грушевський  М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. — Київ : Знання, 1991. — 240 с

У цій збірці викладено короткий нарис української історії,  де автор розвиває  соціалістичні принципи – «кожному по його потребам від кожного по його спромозі . Подано  розробку економічної програми.

 

 

Михайло Грушевський / упоряд. С. Панькова [та ін.]. — К. : Бібліотека Українця, 1998. — 152 с.

Книга впорядкована на основі оригінальних видань та фотодокументів з колекції історико-меморіального музею М .Грушевського у   Києві. Подаються фрагменти споминів

 

 

Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя / М. С. Грушевський. — репр. вид. 1891 р. — Київ : Наукова думка, 1991. — 560 с. — (Пам’ятка історичної думки України)

Перша синтетична праця видатного українського вченого, написана ще на студентській лаві. В книзі висвітлюється політична історія Київської землі.

 

 

Грушевський М. С. Про старі часи на Україні : коротка історія України: для першого початку / М. С. Грушевський. — Київ : Обереги, 1991. — 104 с.

Книга написана в 1906р, а вийшла 1907р.. Це коротка популярна історія України, написана видатним українським ученим М. Грушевським.

 

 

Грушевський М. С. Твори в 50-ти томах. Т. 1 / М. С. Грушевський. — Л. : Світ, 2002. — 592 с. — (Суспільно-політичні твори (1894-1907)).

Найповніше зібрання  творів М. Грушевського видане видавництвом «Світ» в 50 томах. Всі твори поділені на десять окремих тематичних груп, які складають десять окремих серій, в межах яких і  здійснюється повне видання творів Великого Українця.