Микола Костомаров — сподвижник української науки і просвіти

(1817-1885)

    Ад’юнкт-професор Імператорського університету Св. Володимира, визначний історик та письменник, історіограф, ідеолог слов’янського відродження, діяч українського національно-визвольного руху.

    Масштаби творчої спадщини Костомарова величезні. Це твори, історичні монографії та дослідження: «Про значення критичних праць Костянтина Аксакова з російської історії» (1862), «Про ставлення російської історії до географії та етнографії» (1863), «Початок єдиної держави в давній Русі» (1870), «Петро Могила перед судом дослідників нашого часу», «Про козаків» (1878). На думку багатьох дослідників, М.І. Костомаров був унікальним мислителем XIX ст., який звернув увагу на суперечності між державністю та народністю.

   У 60-х — 80-х pp. XIX ст., крім наукових праць, М.І. Костомаров написав низку белетристичних творів на історичну тематику, зокрема «Кудеяр», «Холоп», «Холуй», «Чернігівка».  З творами можна ознайомитись на абонементі художньої літератури Наукової бібілотеки. Цінним мемуарним джерелом є «Автобіографія» М.І. Костомарова.

       До уваги віртуальна виставка з фондів Наукової бібліотеки.

Костомаров, М. І. Історія України в життєписах найвизначніших її діячів / М. І. Костомаров ; пер. О. Барвинський ; репр. відтвор. Львів. вид. 1918 р. — Київ : Україна, 1991. — 495 с.
  Костомаров, Н. И. Куликовская битва : очерк / Н. И. Костомаров. — Київ : Радуга, 2005. — 48 с.
  Костомаров, Н. И. Исторические монографии и исследования в 2-х кн. Кн. 1. Личность царя Ивана Васильевича Грозного. О следственном деле по поводу убиения царевича Димитрия. Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила. Царевна Софья / Н. И. Костомаров. — М. : Книга, 1989. — 239 с.
  Костомаров, Н. И. Преемники Богдана Хмельницкого : сб. тр. / Н. И. Костомаров. — Киев : Радуга, 2007. — 208 с.
  Костомаров, М. І. Галерея портретів : біографічні нариси : для серед. та ст. шк. віку / М. І. Костомаров. — Київ : Веселка, 1993. — 326 с.
  Костомаров, Н. И. Мазепа / Н. И. Костомаров. — М. : Республика, 1992. — 335 с.
  Костомаров, Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Н. И. Костомаров. — Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1989. — 735 с.