Микола Маркевич

   Одним із представників дворянської історіографії другої четверті XIX ст. був Микола Андрійович Маркевич (1804-1860) — відомий український історик, поет, автор поетичної збірки «Українські мелодії», етнограф, фольклорист, музикант, що поклав на музыку вірш Шевченка «Нащо мені чорні брови», а Шевченко посвятив Миколі Маркевичу вірш Бандурист, друже сизій».
   Народився Маркевич Микола Андрійович 7 лютого 1804 року у селі Дунайці на Сумщині. Освіту отримав у пансіоні Головного педагогічного інституту в Петербурзі.
    1831 року видав збірку поезій «Українські мелодії», в основу яких поклав українські народні перекази та повір’я. Він є автором одного з перших вокальних творів на вірші Т. Шевченка («Сирота»), збірки обробок українських народних пісень для фортепіано («Народні українські наспіви», 1840), для голосу з фортепіано («Південноросійські пісні», 1857).
   Йому належать також праці: «Історія Малоросії» (у п’яти томах, 1842-1843), етнографічна – «Звичаї, повір’я, кухня та напої сучасних малоросіян» (1860). Зібравши колекцію документів з історії України XVII–XVIII ст.

 

 

Маркевич Н. Історія Малоросії Миколи Маркевича. Т.4/Н. Маркевич. — Видання книгопродавця О.І.Хрустальова. — М.: Друкарня Серпня Семена, 1842. — 491 с.

 

 

Звичаї, повір’я, кухня та напої малоросіян: репринт. видавництво 1860 року / сост. М.А. Маркевич. — К.: Година, 1992.

 

 

Маркевич, Микола Андрійович // Енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона: у 86 т. (82 т. та 4 дод.). – СПб., 1896. – Т. XVIIIa. – С. 649.

 

 

Ясь О. В. МАРКЕВИЧ Микола Андрійович // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. О. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во “Наукова думка”, 2009. – 790 с.: іл. З 512-515.

 

 

Косачівська Є. М. Н. А. Маркевич, 1804-1860 / Є. М. Косачівська. — Л.: Вид. Ленінградського ун-ту, 1987. – 286с.

 

 

Морозов В. Внесок дворянського роду Марковичів-Маркевичів у культурно-освітні процеси Лівобережної України другої половини ХІХ – початку XX ст. Сіверян. Літопис. – 2011. – № 2. – С. 81-87.

 

 

 

 

Тоцька Ж. М. О. Маркевич та його колекція документальних матеріалів з історії України кінця XVI – XVIII ст. у краєзнавчому аспекті. Сівер. Літопис. – 2013. – № 1. – С. 59-69.

 

 

Ясь О. В. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засідки «Історії Малоросії» Миколи Маркевича. Укр. іст. журн. – 2006. – №1. – С. 27-42.

 

 

Колесник Є. О. Бібліотека М.О. Маркевича. Укр. істор. журн. -1973. — №1. — С.108-110.

 

 

 

Косачівська Є. М. Маркевич Микола Андрійович. Шевченківський словник. — К., 1976. — Т.1. — С.382.