Мислитель Конфуцій

 

Переломов, Л. С. Конфуцианство и легизм в политической истоии Китая / Л. С. Переломов. — М. : Наука, 1981. — 333с.

У книзі на прикладі двох етико-політичних вчень-конфуціанства та легізму-досліджується політична історія Китаю з 6 століття до н.е. до 80-х років 20 століття. У першій частині аналізуються основні конфуціанські та легістські концепціі, їх вплив на розвиток китайської державності. У другій частині- досліджується роль конфуціанства та легізму у суспільно-політичному житті КНР.

 

Конфуцианство в Китае : пробл.теории и практики: сб.статей / отв. ред. Л.П.Делюсин. — М. : Наука, 1982. — 264 с.

Книга присвячена аналізу різних етапів історичного розвитку конфуціанства. В статтях збірника розглядаються філософські основи традиційної китайської ідеології, проблеми аналізу конфуціанських текстів, проблеми трактування природи людини. Усі статті збірника основані на оригінальних китайських джерелах.

 

Будда Шакьямуни. Конфуций. Мухаммед. Франциск Ассизский : биографические повествования / Сост., общ. ред. Н.Ф.Болдырева. — 2-е изд. — Челябинск : Урал, 1998. — 431с. + портр. — (Жизнь замеч. людей ; Т. 3. Биогр. б-ка Ф. Павленкова).

У книгу ввійшли біографії видатних людей, у тому числі китайського філософа і мислителя Конфуція. Видані Ф.Ф. Павленковим, який був людиною з дорадянською ментальністю, біографії представляють великий інтерес для читачів. Багато «поетичних біографій» залищаються по цей день дослідженнями, повними життя, унікальними по своїй інформативній повноті. Книга буде цікава широкому колу читачів.

 

Беседы и суждения Конфуция. — СПб : Кристалл, 1999. — 1120с.

У книзі представлені переклади окремих суджень Конфуція, які належать як сучасним дослідникам, так і дослідникам минулих часів. Видання ілюстроване та викличе інтерес, як у спеціалістів, так і в усіх читачів, які цікавляться історією та філософією Давнього Китаю.