Наукова спадщина вченого

 

Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків у 3-х т. Т. 1, 2,3 / Д. І. Яворницький. — Львів : Світ, 1990. — 319 с. : іл.

   Тритомна «История запорожских козаков» видатного українського історика, етнографа і фольклориста, археолога, письменника, лексикографа, академіка АН УРСР Д. І. Яворницького (1855 — 1940), надрукована в 1892 – 1897 рр., є однією з найцінніших пам’яток вітчизняної дореволюційної історіографії, важливим джерелом для вивчення історії українського козацтва.

 

Яворницький, Д. І. Вольності запорозьких козаків / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. — Дніпропетровськ : Січ, 2002. — 359 с.

   Історико-топографічний нарис вольностей запорозьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога краєзнавця та письменника академіка Дмитра Івановича Яворнииького (1855 — 1940).
   Книга, яка не перевидавалася понад сто років, і яка вперше виходить українською мовою, настільки докладна скрупульозна і захоплива змістом, що лишається тільки подивуватися титанічній праці вченого.
   До видання також увійшли справи, знайдені автором в сімейних архівах дворян Катеринославщини, подані в оригіналі.

 

Яворницький, Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачнний / Д. І. Яворницький. — Дніпропетровськ : Січ, 1991. — 70 с.

   Праця Д. І.Яворницького присвячена дослідженню життя, державно-політичної діяльності та славних подвигів гетьмана України Петра Конашевича Сагайдачного – народного героя, козацького полководця, видатного політика і українського просвітителя.

 

Яворницький, Д. І. Дніпрові пороги : геогр.-іст. нарис / Д. І. Яворницький. — Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 142 с. : іл.

   Книга відомого українського історика, етнографа і археолога, академіка Д. І. Яворницького є результатом багатолітньої роботи по дослідженню унікального явища природи – Дніпровських порогів.

 

Яворницький, Д. І. До історії степової України / Д. І. Яворницький. — Дніпропетровськ : Січ, 2004. — 444 с.

   До книги увійшли унікальні документи минулого, які опрацював видатний вчений Д. І. Яворницький. Цей яскравий, різноманітний матеріал дає змогу глибше зрозуміти політичні та економічні стосунки, що склалися між різними верствами населення.

 

Яворницький, Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків / Д. І. Яворницький. — Дніпропетровськ : Промінь, 1990. — 190 с. : іл.

   Праця Д.І. Яворницького присвячена дослідженню життя і подвигів легендарного кошового отамана Запорозької Січі Івана Дмитровича Сірка.

 

Яворницкий, Д. И. Запорожье в остатках старины и преданияхнарода : Для ст. шк. возраста. Ч.1-2. / Д. И. Яворницкий. — К. : Веселка, 1995. — 447с. 

   Праця видатного історика Д. І. Яворницького розповідає про поїздки автора по місцях колишньої Запорозької Січі. При перевиданні цієї унікальної пам’ятки, яка вперше після 1888 року виходить у світ, максимально збережено мовну специфіку та повністю подано ілюстративний матеріал.