Незалежна Україна: новий етап націотворення.

25-nezalezhnist2016 рік, коли Україна відзначає 25-ліття незалежності, Український інститут національної пам’яті назвав Роком Державності – на честь низки історичних подій, що привели до проголошення, а потім відновлення Україною незалежності у XX столітті.

24 серпня 1991 року Верховна  Рада УРСР на позачерговому засіданні ухвалила Акт проголошення незалежності України, зазначивши в ньому, що продовжується тисячолітня традиція державотворення в Україні, яка має право на самовизначення, передбачене Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами.

1 грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі українці підтвердили прагнення жити в незалежній державі, зробивши її незворотнім фактом історії. 90,32 % виборців ствердно відповіли на питання в бюлетені «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».  У Криму ідею незалежності України підтримали 54,19% виборців, у Донецькій області – 83,90% і 83,86% — у Луганській. Референдум засвідчив, що джерелом української державності є воля народу, він став запобіжником щодо спроб реанімації СРСР у формі Договору про Союз суверенних держав.

Першими із понад 130 країн світу Українську державу визнали Польща, Канада, Латвія і Литва.

Указ президента України «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/675/2015
0001-3-   Горєлов, М. Є. Держава і цивілізація в історії України : монографія / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. — К. : Еко-Продакшн, 2009. — 980 с.

Автори цієї книги вивчають історичний розвиток населення на території сучасної України від зародження відтворювального господарства і до сьогодення. Основна увага надається висвітленню проблеми співвідношення додержавних та державних структур із важливим і ще недостатньо вивченим процесом еволюції протоцивілізаційних та цивілізаційних спільнот цього європейського регіону.

aindex   Горєлов, М. Є. Українська етнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. — Київ : Еко-Продакшн, 2012. — 192 с. 

Автори цієї книги, у продовження своїх попередніх досліджень, розглядають цікаву і ще не до кінця вирішену проблему формування сучасної української нації, акцентуючи увагу не на політичній, а на етнічній складовій, відслідковуючи шлях попередників сучасних українців від XIX ст. до сьгодення.

Для усіх, хто цікавиться історичним розвитком України.

9786175053430_2 price  Історія України : нац. підруч. для студентів ВМНЗ / за ред. В. А. Качкана. — Київ : Медицина, 2014. — 360 с.

Національний підручник підготовлено авторським колективом українознавчих кафедр медичних університетів для студентів лікувальних, стоматологічних та фармацевтичних факультетів. Автори охоплюють хронологічно й тематично всі найважливіші періоди вітчизняної історії з найдавніших часів до сьогодення.

3_na_dopomogu   Історія України : навч.-метод. посіб. для семін. занять / за ред. В. М. Литвина. — Київ : Знання, 2006. — 607 с.

У посібнику наведено методичні та інформаційні матеріали до семінарських занять з курсу «Історія України». Хронологічно й тематично охоплено всі періоди вітчизняної історії, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення. До кожної теми додаються тлумачний словник історичних термінів, понять, біографічні довідки про відомих діячів, хронологія найголовніших подій, контрольні запитання.

tit  Історія України та її державності : навч. посіб. для студентів і викл. ВНЗ / І. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов. — 3-тє вид., переробл. і допов. — Львів : Бескид Біт, 2005. — 368 с.

Навчальний посібник за змістом навчального матеріалу відповідає базовому курсу кафедри історії України, науки і техніки «Історія України та її державності» і рекомендований Міністерством освіти України.

_title  Лазарович, М. В. Історія України : навч. посіб. / М. В. Лазарович. — Київ : Знання, 2008. — 683 с. 

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. Посібник відповідає програмі курсу «Історія України» для вищих навчальних закладів.

_title-134  Литвин, В. М. Історія України : підруч. для викл. та вчителів історії / В. М. Литвин. — Київ : Наук. думка, 2006. — 728 с. 

Підручник відомого українського історика акдеміка НАН України Володимира Литвина синтезує результати попередніх авторських викладів історії від найдавніших часів зародження людських цивілізацій на теренах сучасної України до сьогодення.

Історія України подається у характерній для автора манері суголосного взаємозв’язку із загальноєвропейськими цивілізаційними процесами історичного поступу всіх етносів, що впродовж віків і тисячоліть проживали на українських землях.

istoria-ukrainy  Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. / М. С. Пасічник. — 2-е вид., стер. — Київ : Знання, 2006. — 735 с. 

У навчальному посібнику подано загальну характеристику історії України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено питання становлення української державності, політичні та релігійні засади формування нації, розвиток культури, в тому числі ремесел та ужиткового мистецтва.

neuperedjeniy_poglyad  Петровський, В. В. Історія України. Неупереджений погляд : Факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. — Харків : Школа, 2007. — 592 с.

Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної України. Автори відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу України до незалежності, не оминувши трагічних та величних сторінок у його життєписі.

430235_66283402  Політична історія України : посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. В. І. Танцюри. — Київ : Вид. центр «Академія», 2001. — 488 с.

Це одне з перших навчальних видань, що охоплює політичну історію України від її початків до сьогодення. У ньому простежено розвиток ідеї української державності, непоодинокі спроби утвердити її на різних етапах вітчизняної історії до проголошення України незалежною державою.

28-29  Сумська старовина : Всеукр. наук. іст. журн. № ХХVІІІ — ХХІХ / редкол.: В. О. Дятлов, М. К. Бойко [та ін.]. — Суми : Сумс. держ. ун-т, 2009. — 236 с.

Це наукове видання Сумського державного університету та Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

 

11_17_052   Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку : [зб. ст.] / редкол. Ю.А. Левенець [та ін.]. — Київ : ІПіЕД, 2007. — 555 с.

Збірник статей підготовлений за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку», приуроченій п’ятнадцятій річниці державної незалежності України. У ньому містяться статті з актуальних проблем політичної теорії і практики, зовнішньої політики, історичної політології.