Олександр Федорович Кістяківський

     Олександр Федорович Кістяківський (26 березня 1833 р., с. Городище, Менського району Чернігівської області – 25 січня 1885 р., м. Київ) – український правознавець, історик, археограф і громадський діяч, доктор кримінального права, професор. Навчався в Чернігівській духовній семінарії, закінчив юридичний факультет Київського університету.
     З 1864 року – приват-доцент Київського університету. З 1869 року Олександра Кістяківського обирають професором кафедри кримінального права і судочинства Київського університету.
     В 1871 – 1873 роках перебував у закордонному науковому відрядженні – в університетах Відня, Берліна, Неаполя, Рима. До кола наукових інтересів Олександра Кістяківського входили проблеми кримінального права і процесу, судочинства, історії права, кримінології, адвокатури, пенітенціарної практики. Велику науково-дослідну і педагогічну роботу вчений поєднував з адвокатською практикою та громадською діяльністю.
     Серед основних праць Олександра Кістяківського слід назвати: «Нарис англійського кримінального процесу (за Міттермайєром)», «Адвокатура у Франції, Англії та Німеччині», «Про недопущення обвинуваченому способів ухилення від слідства і суду», «Дослідження про смертну кару».
     Названі праці суттєво збагатили юридичну науку. Їх визначальною рисою є прагнення автора до встановлення об’єктивної природи наявних правових інститутів і визначення ефективних механізмів їх використання на користь суспільства.
     Найвагоміший науковий внесок Олександра Кістяківського у формування української правової системи – його багаторічна праця зі збирання, систематизації та опублікування зі своєю передмовою видатної пам’ятки права та правової думки, першого кодексу українського права – «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1879).
     Свою відданість служінню правопорядку та юридичній науці Олександр Федорович Кістяківський передав своїм синам – Богдану, Володимиру та Ігорю, які також стали відомими юристами.

 

 

 

Кистяковский А. Ф. Исследование о смертной казни. А. Ф. Кистяковский. Тула : Автограф, 2000. 272 с.

 

 

Фойницкий И. Кистяковский А. Ф. Энциклопедический словарь. Т.29 (ХV). Керосин-Коайте / Под. ред. проф. И.Е. Андреевского. В 82-х томах. С.Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1895. — 478с. С 170-172.

 

 

Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату / С. Хейман. Київ : Основні цінності, 2000. — 304с.

 

 

Половець В. Олександр Федорович Кістяківський (1833-1885) / Половець, В. М. Визначні постаті Чернігівщини / В. М. Половець. Чернігів : Просвіта, 2018. 268 с. С 115-131.

 

 

Линюк Л. Моє друге я (До виходу «Щоденника» О. Ф. Кістяківського). Сіверянський літопис. 1998.
№ 2 (20). С. 68 -73.

 

 

 

Шандра, В. С. Щоденник Олександра Кістяківського. Київська старовина. 1992.
№ 6. С. 19-35.

 

 

 

Морозова Г. До 165-річчя з дня народження О. Ф. Кістяківського. Сіверянський літопис. 1998.
№ 2. С. 65-67.

 

 

Глизь І. Олександр Кістяківський. Історіографічні дослідження в Україні : визнач. постаті укр. історіографії XIX — XX ст. / НАН України, Ін-т історії України. Київ, 2005. Вип. 15. С. 150-169.

 

 

 

Смородинський, В.Богдан Кістяківський та його філософія права. Право України. 2011.
№ 8. С. 387-389.

 

 

 

Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс Українського права. Право України. 2009.
№ 10. С. 261-262.