Олександр  Потебня — мовознавець-славіст

 

 Потебня, А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – Москва : Искусство, 1976. – 614 с. – 8 грн.

      У цій книзі зібрані роботи видатного мислителя 19 ст., естетичні ідеї яких вплинули на розвиток теорії і психології художньої творчості.

 

Потебня, А. А. Слово и миф / А. А. Потебня. – Москва : Правда, 1989. – 622 с. – 2 р. 50 к.

      О.Потебня вважав, що мова є головне і первісне знаряддя міфології. А міф як сукупність образу (присудок) уявлення та значення (психологічний підмет) не може мислити поза словом, а тому він належить до словесності та поезії.

 

Потебня, А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Репринт. изд. 1913 года. г. Харьковь. – Київ : Синто, 1993. – 191 с. – 40000 р.

      Книга присвячена аналітичному дослідженню розвитку мови і мислення в їх взаємозв’язку. Зроблені висновки, що до мовного мислення кожного народу.

 

Потебня, А. А. Ударение / А. А. Потебня ; подгот. к изд. В.Ю.Франчук. – Київ : Наукова думка, 1973. – 172 с. – 92к.

      Незакінчена праця видатного лінгвіста 19 ст. В книзі висунута ідея порівняльно – історичного вивчення слов’янського наголосу. Зібрані й оброблені матеріали східнослов’янських і південнослов’янських мов.

 

Потебня, А. А. Из записок по русской грамматике. Т.3 : Об изменении значения и заменах существительного / А. А. Потебня. – М. : Просвещение, 1968. – 551с. + порт.

      Третій том присвячений питанню походження іменника, прикметника по назві. Зроблений  аналіз слова, його граматичних форм. Видатний лінгвіст  довів, що до  історичних змін схильна не тільки фонетична та морфологічна сторона мови, а і її синтаксис.

 

 

 Потебня, А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии : О связи некоторых представлений в языке. О купальских огнях и сродных с ними представлениях. …. / А. А. Потебня. – 2-е изд. – Х. : Изд. М.В.Потебня, 1914. – 243с. – 20 руб.

 

Олександр Опанасович Потебня (1835-1891) — видатний український мислитель ХІХ ст. : матер. наук-практ. конф. 22 вересня 2010 р. / ред. І.В. Зайченко. — Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2010. — 40 с. — 8 грн