Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський

 

 

 

Афанасьев-Чужинский А. Поездка в южную Россию. Ч.1. Очерки Днепра. Санкт-Петербург, 1861. 468с.

 

 

 

Афанасьєв-Чужбинський О.С. Поезії. Київ : «Рад.письменник», 1972. 222с.

 

 

 

Моціяка О. Ніжин у житті й творчості О. С. Афанасьєва-Чужбинського : [відомий український письменник, етнограф, мовознавець більшу частину свого життя провів у Ніжині. Ніжинська старовина : зб. регіон. іст. та пам’яткозн. / Центр пам’яткознавства, Ніжин. держ. ун-т ; гол. ред. С. Ю. Зозуля. Ніжин-Київ, 2016. Вип. 21 (24). С. 95-105.

 

 

 

Іваннікова Л. Перша наукова експедиція на Дніпрові пороги Олександра Афанасьєва-Чужбинського. Нар. творчість та етнологія. 2016. № 1. С. 26-32.

 

 

 

Франко І. Я. О. С. Афанасьев-Чужбинський. Твори в 20-ти т. Літературно-критичні статті. Київ : Держлітвидав, 1955. Т. 17.

 

 

 

Москаленко А. А. Нариси історії української лексикографії. Київ : Рад. школа, 1961.

 

 

 

Горецький П. Й. Історія української лексикографії. Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. 243 с. : іл.