Олексій Павлович Фльоров

 

 

 

Боровик А. Історія Чернігівського національного педагогічного університету у біографіях його керівників / А. Боровик, М. Боровик. Київ : Чалчинська Н. В., 2016. 416 с. С. 11-34.

 

 

 

Носко Ю. Науково-педагогічна діяльність Олексія Павловича Фльорова (1866-1954) . Почат. шк. 2008. № 5. С. 4-6.

 

 

 

Носко Ю. М. Творче використання ідей культурно-освітньої спадщини К. Ушинського педагогом і методистом О. Фльоровим: історико-методичний аспект. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка; гол. ред. М. О. Носко. Чернігів, 2008. Вип. 56. С. 74-76.

 

 

 

Ольховик Л. Олексій Павлович Фльоров — видатний педагог і методист кінця XIX — першої половини XX століття. Сівер. літопис. 2014. № 6. С. 347-355.

 

 

 

 

Сердюк Л. Науково-педагогічна діяльність першого директора Чернігівського учительського інституту О. П. Фльорова. Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матер. наук. конф., присв. 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : Сіверянська думка, 2001. 125 с. С. 89–91.

 

 

 

Сердюк Л. О.П. Фльоров – перший директор Чернігівського учительського інституту. Людина, суспільство, культура: історія та сучасність : матеріали конф., присв. 80-річчю ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка / редкол.: О.Б. Коваленко [та ін.]. Чернігів : Сіверянська думка, 1996. 128 с. С. 8-10.