Опанас Филимонович Шафонський

 

 

Макарчук, С. А. Опис Чернігівського намісництва А. Шафонського / С. А. Макарчук // Джерелознавство історії України : навч.посіб. для студ. ВНЗ / С. А. Макарчук. — Л., 2008. — С. 219-229.

 

 

Петреченко, І. Розвиток освіти на Чернігівщині за даними праці О. Ф. Шафонського «Черниговского наместничества топографическое описание» / І. Петреченко // Матеріали науково-практичної конференції «Треті Фльорівські читання» : до 40-річчя відновлення іст. ф-ту Ін-ту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 15 жовтня 2013 р. / редкол.: В.О. Дятлов, А.М. Боровик (відп. ред.), О.Б. Коваленко, В.М. Довбня. — Чернігів, 2013. — С. 17-19.

 

 

Петреченко, І. О. Ф. Шафонський — основоположник вітчизняної епідеміології та санітарії / І. Петреченко // Сіверян. літопис. — 2015. — № 1. — С. 121-125.

 

 

Петреченко, І. Внесок О. Шафонського та Д. Самойловича у розвиток медичної освіти та медичної справи в Російській імперії / І. Петреченко // Матеріали науково-практичної конференції «Четверті Фльорівські читання» 15 жовтня 2015 р. : матеріали наук.-практ. конф. / редкол. В. О. Дятлов, А. М. Боровик, О. Б. Коваленко, О. М. Герасимчук (відп. ред.). — Чернігів, 2015. — С. 38-42.

 

 

Апанович О.М. Значення праці О.Ф. Шафонського «Черниговского наместничества топографическое описание…» для вивчення історії Лівобережної України другої половини XVIII ст. //  Український історичний журнал. — 1960. — № 5. — C. 126-132.