Опанас Маркович

 

Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше : передрук видання 1864 року з додатками м. С.-Петербург / М. Номис. Санкт-Петербург-США : Вид. фонд Владики Мстислава, 1985. 304 с. + 17с. покажчик, додаток. +Додаток. Фольклорний збірник Матвія Номіса (до 120 річчя 1-го видання 1864-1984)/Статті: П.Одарченко та ін.

Приказки, прислів’я та загадки, які зібрав український етнограф, фольклорист, письменник і педагог М. Номис (1823-1900) охоплюють найрізноманітніші сфери життя, звичаїв, вірувань українського народу. Книга має дві частини: більшу — власне паремійний матеріал (20 розділів) і меншу — загадки. У кінці видання до обох частин додаються покажчики. Збірка М. Номиса дала могутній поштовх подальшому розвитку української пареміографії, сприяла розвитку національної самосвідомості.

 

 

 

Фольклорні записки Марка Вовчка та Опанаса Марковича / Відп. ред. Н.Є. Крутікова. Київ : Наукова думка, 1983. 528 с.

 

 

 

Маркович АфанасийВасильевич. ЭнциклопедическийсловарьБрокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). Санкт-Петербург, 1890-1907.

 

 

 

Половец В. М. Маркович Опанас Васильович(1822-1867). Визначні постаті Чернігівщини / В. М. Половець. Чернігів : Просвіта, 2018. 268 с. С 207-217.

 

 

 

Г. Швидько. Маркович Опанас Васильович. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2009. Т. 6 : Ла — Мі. С. 519. 784 с. : іл.

 

 

 

Маркович Опанас. Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. Буенос-Айрес, 1960. Т. 4, кн. VII : Літери Ле — Ме. С. 916-917.