Памфіл Юркевич

 

 

Тихонов, В. Н. Идеи П.Д.Юркевича о государстве и праве в контексте современности / В. Н. Тихонов. – Луганск : РИО ЛАВД, 2003. – 304с.

   В цій монографії  з курсу історії політичних і правових учень, вперше у вітчизняній  юридичній  науці було проведено дослідження найбільш актуальних проблем в області держави і права. Висвітлені погляди  П.Д.Юркевича  на сутність права, походження, взаємовідносини держави і особистості, релігії і права, окремі положення кримінально-правової концепції та інших юридичних наук

 

 

Ярмусь, С. О. Досвід віри українця : вибрані твори / С. О. Ярмусь. – К. : Світ знань, 2007. – 488 с. – (Мислителі української діаспори).

   Готуючи до видання твори д-ра Степана Ярмуся, упорядник вибрав до збірки переважно ті ,  які відтворюють досвід віри українця в його історичному і особистісному контекстах. В розділі  2 висвітлені праці філософської спадщини П.Д.Юркевича.

 

 

 О.М.Тютюнник  Питання гармонізації знання і віри у розумінні П. Юркевича // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 84 / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – 244 с. – (Серія: Педагогічні науки).

Автор статті О.М.Тютюнник фокусує свою увагу на педагогічних ідеях П.Юркевича. Вивчаючи та аналізуючи його ставлення щодо духовного і морального виховання, проблеми знання і віри, освіти та свободи.

 

 

О.М.Тютюнник Питання духовного становлення особистості у філософсько-педагогічній спадщині П.Юркевича // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 111 / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 408 с. – (Серія: Педагогічні науки).

У статті О.М.Тютюнник аналізується частина філософсько-педагогічної спадщини П.Юркевича. Автор зазначає, що пріоритетом педагогічної  стратегії філософа було збереження унікальності особистості та створення умов для її вільного духовного людського розвитку.