Паризька мирна конференція

 

Симоненко Р. Г. ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1946 // Енциклопедія історії України. Т. 8. Па — Прик / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2011. — 520 с. : іл.

Паризька мирна конференція відбувалась з 25 липня по 15 жовтня 1946р. На ній представники 21 держави обговорювали представлені РМЗС проекти мирних договорів з Болгарією, Італією, Румунією, Угорщиною та Фінляндією.

 

Лещенко Л. О. Україна на міжнародній арені (1945-1949) / Л. О. Лещенко. — Київ : Наукова думка, 1969.

Ця книга й до сьогодні – цінне джерело знань про зовнішньополітичну діяльність УРСР у перші роки повоєнної доби. Вона побудована на матеріалах архівів республіканського МЗС, ЦДАЖР і соціалістичного будівництва у Москві (фонди Всесоюзного товариства культурних зв’язків із закордоном), ІІП ЦК КПУ та Держплану при РМ УРСР. Тут упершее повно висвітлено замовчувану діяльність ЮНРРА в Україні та об’єктивно висвітлено цей приклад спільних дій країн антигітлерівської коаліції вже в мирних умовах. Автор подав ретельний аналіз діяльності УРСР на Паризькій мирній конференції 1946 р., Дунайській конференції 1948 р., висвітлив українську позицію в «німецькому питанні» та активність УРСР в ООН.

 

 

Нариси з історії дипломатії України / під ред. В.А.Смолія. — Київ : Альтернативи, 2001. — 736 с.

Пропоноване видання є першим в українській історіографії дослідженням з історії української дипломатії. Користуючись різноманітними, зокрема архівними, джерелами, автори відтворюють у нарисовій формі відносини України з дипломатичними службами та головами урядів інших держав, розкривають історію українських земель як об’єкта дипломатичної боротьби різних держав у періоди бездержавності України.

 

Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж. Б. Дюрозель; пер. с фр. — Київ : Основи, 1995. — 904 с.

У ґрунтовному дослідженні професора Сорбонни, відзначеному премією французької Академії духовних і політичних наук, крізь призму дипломатії показано складну й суперечливу історію XX ст. Особливу увагу приділено правовим актам міжнародної дипломатії нашого часу.

 

Табачник Д. В. Українська дипломатія. Нариси історії. 1917-1990 рр. :навч. посіб. для студ. ВНЗ / Д. В. Табачник. — Київ : Либідь, 2006. — 768 с.

Ця книга присвячена становленню і розвитку української дипломатії у період з 1917 до 1990 р., а також аналізується дипломатична діяльність усіх державних утворень, що діяли на території України починаючи з Центральної Ради, включаючи й більшовицькі уряди.

 

Табачник Д. В. Історія української дипломатії в особах : навч. посіб. для студ., аспірантів спец. «Історія» / Д. В. Табачник. — Київ : Либідь, 2004. — 639 с.

У навчальному посібнику викладається історія розвитку української дипломатії в контексті політичних біографій і діяльності на міжнародній арені керівників зовнішньополітичних відомств України від 1917 р. до 1990 р. Досліджується дипломатична активність урядів державних утворень, що діяли на українській території у згаданий період — Центральної Ради, Директорії, Народного Секретаріату, Раднаркому, Державного Секретаріату ЗУНР-ЗОУНР та ін. На основі великого фактичного матеріалу, зокрема раніше невідомих джерел з українських і зарубіжних архівних сховищ, наводяться біографічні дані українських дипломатів, що дають змогу об’єктивно оцінити їх зовнішньополітичну діяльність. До кожної персоналії додаються архівні документи й матеріали, які сприяють кращому розумінню як особистості політика, так і його епохи. Книга дає можливість отримати максимально повне уявлення про історичний шлях, пройдений Україною з 1917 до 1990 р.

 

Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність : навч. посіб. Ч. 2 / Л. Є. Дещинський. — 3-є вид., доп. — Львів : Бескид Біт, 2004. — 320 с.

У навчальному посібнику розглянуто міжнародні відносини України в XX столітті: від національної революції до створення незалежної держави. Висвітлено важкий і тернистий шлях боротьби українського народу за відновлення своєї незалежності і територіальної цілісності.

 

Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ століття : курс лекцій: навч. посіб. для студ. вузів / М. Й. Марущак. — Львів : Бескид Біт, 2003. — 304 с.

У курсі лекцій висвітлюється історія дипломатії XX століття, століття двох світових воєн, народження нової соціалістичної системи, її взаємовідносин з капіталістичними державами, занепаду і розпаду цієї системи. Розкривається роль дипломатії в цих епохальних подіях.