Павло Платонович Чубинський

    До 185-річчя від дня народження (1839–1884), українського етнографа, поета, громадського діяча, автора слів Державного Гімну України.

    Павло Платонович Чубинський відомий як неперевершений народознавець, збирач духовних скарбів українського народу, як економіст, поет, автор слів Державного Гімну України. Його «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край» і сьогодні не втратили своєї науковості й актуальності. У молоді роки він брав активну участь у громадському русі, поширював ідеї боротьби проти царського уряду. За свої щирі, патріотичні наміри більше як на шість років був відлучений від України і засланий на «перевиховання» в Архангельську губернію. Там здобув авторитет великого організатора науки і невтомного дослідника Північного краю. Його внесок у розвиток культури і науки в Україні величезний.

 

 

Творець віщих слів : [про автора слів Державного Гімну України П. П. Чубинського] // Державний Гімн України : попул. іст. нарис / упоряд. : М. П. Линник, В. М. Пономаренко. – К., 2006. – С. 11–17.

  Нарис знайомить читача з біографічними відомостями про Павла Платоновича Чубинського – автора слів Державного гімну України.

 

Чубинський, П.  Мудрість віків : українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : у 2 кн. Кн. 1 / П. Чубинський. – К. : Мистецтво, 1995. – 224 с. : [іл.]

  На середину XIX – початок XX ст. однією з найколоритніших постатей серед плеяди визначних дослідників був П. П. Чубинський.

  У центрі уваги вченого – світ уявлень та розумінь нашого народу. Фольклорно-етнографічні дослідження П. П. Чубинського стали ледь не енциклопедичним посібником з народної духовної культури.

  Перша книга увібрала в себе незначну частину творчої спадщини видатного вченого у розділах – вірування і містика.

 

Чубинський, П.  Мудрість віків : українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : у 2 кн. Кн. 2 / П. Чубинський. – К. : Мистецтво, 1995. – 224 с. : [іл.]

    У другій книзі матеріал погруповано у наступних розділах: календар народних звичаїв та обрядів; родини та хрестини; весілля; похорони; загадки. Видання містить цікаві кольорові ілюстрації.

 

Чередниченко, Дмитро Семенович. Павло Чубинський [Текст] / Чередниченко, Дмитро Семенович. — К.: Альтернативи, 2005. — 376 с.

    У книзі йдеться про яскраву драматичну постать нашої історії — Павла Чубинського. Великий вчений зі світовим іменем, громадський діяч і педагог, поет і перекладач, актор і режисер, що був гнаний за всіх режимів, тепер своєю піснею об’єднав українців на творення нової держави. Його славень став державним гімном України. Роками автор книги працював у пошуках фактографічного матеріалу, пропагував і відстоював священне ім’я. Нарешті йому вдалося створити життєвий і творчий портрет цього, за словами Софії Русової, велетня української культури. Книга розрахована на широке коло читачів.

 

Чубинський Павло Платонович // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К., 2003. – С. 592–593.

    Історико-біографічна стаття містить не тільки енциклопедичну довідку про видатного представника українського народу – Павла Чубинського, а й розкриває його роль у духовному розвітку нації, його творчий доробок в ім’я духовного відродження і розбудови Української держави.

 

Побірченко, Н. С.  Чубинський Павло Платонович (1839–1884) / Н. С. Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вузів : у 2 кн.  / О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська [та ін.] ; за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. Кн. 2. : Х–ХІХ століття. – С. 354–366.

   У розділі подано творчу біографію Павла Чубинського як українського мислителя, філософа, письменника і педагога.

  Особистість його як педагога виступає, з одного боку, визначальним чинником його творчості, а з іншого – віддзеркалює епоху, або є її творцем. Його славетне ім’я і біографія подається як єдиний історико-педагогічний процес.

 

Ковальська К. Історико-теоретичний аналіз наукової діяльності П.П. Чубинського // Київщинознавство. – К, 2005. С 134 – 153.

   Роль Павла Платоновича Чубинського в історії української науки, напрочуд скромної людини, мабуть, ще й до сьогоднішнього дня не оцінена відповідно. Завдячуючи йому Україна мала таку високу наукову установу, як Південно-Західний відділ Російського географічного товариства у Києві. Це був перший крок до створення Української академії наук.

 

 

 

Коляда Ігор. Науково-культурницька та громадська діяльність П.П. Чубинського (за матеріалами спогадів сучасників) / Ігор Коляда // Краєзнавство. — 2012. — № 1. -С. 66-73.

 

Акорди: Антологія української лірики від смерті Шевченка [Текст] / Упоряд. Іван Франко. — К. : Веселка, 2005. — 350 с.

    Понад 100 років тому у Львові побачила світ антологія «Акорди», з любов’ю упорядкована Іваном Франком. Книга, що репрезентувала творчість 88 поетів другої половини ХІХ — початку ХХ століття, стала помітним явищем у духовному житті України і відтоді біла перевидана лише єдиний раз 1992 року у «Веселці».

     Нинішня фонотипна публікація з додатком (післямовою і примітками) адресована старшокласникам, педагогам, літературознавцям, усім, хто зацікавиться історією розвитку української літератури.