Павло Плющ

 

 

 

Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. 2-ге вид. Київ : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.

 

 

 

Плющ П. П. Нариси з історії української літературної мови. П. П. Плющ. Київ : Рад. школа, 1958. 291 с.

 

 

 

Власенко Г. У рідну мову закоханий. Життєвий шлях П. П. Плюща. Сіверянський літопис. 1999.  В. 5. С 154-160.