Пересопницьке Євангеліє — пам’ятка староукраїнської мови та мистецтв (455 років від створення)

Пересопницьке Євангеліє 1556 — 1561

Визначна пам’ятка української мови та книжкового мистецтва XVI ст. загальнослов’янського значення. Це один з перших перекладів українською мовою канонічного євангельського тексту. Видання супроводжується науковими дослідженнями про рукопис та повним словопокажчиком з вичерпною граматичною характеристикою кожної словоформи та її локалізацією в тексті.Роботу над Євангелієм розпочали 15 серпня 1556 р. у Свято-Троїцькому монастирі, завершили 29 серпня 1561 р. в Пересопницькому монастирі. Вага книги — 9 кг 300 г.

Peresop  Пересопницьке Євангеліє (1556 — 1561) : дослідження, транслітер. текст, словопокажчик / редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. — вид. 2-ге, допов. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. — 750 с.