Перший Зимовий похід

 

 

Буравченков А. О. Перший зимовий похід армії УНР 1919—1920  // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2003 — 2019. С. 170.

 

 

 

Дмитрук В. Г. Вони боролися за волю України : монографія / В. Г. Дмитрук. Луцьк : ВАТ «Волин. обл. друк.», 2007. 1072 с.

 

 

 

Петлюра С. Статті. Листи. Документи. Т. IV / С. Петлюра ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. Київ : Сергійчук М. І., 2006. 704 с.

 

 

 

Другий зимовий похід: листопадовий рейд, базар. Київ : Фундація ім. О.Ольжича, 1995. 240 с.

 

 

За Зимовий похід і бої.  // Нагороди України: історія, факти, документи : у 3-х т. Т. 1. Київ : Фірма»ARC-Ukraine», 1996. 288 с. С. 73-75.