Петро Дмитрович Барановський

 

 

 

Вечерський В. В. Барановський Петро Дмитрович. Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. : І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Коорд. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. — Київ : Поліграфкнига, 2003. Т. 2 : Б — Біо. 872 с. С. 233.

 

 

 

Нижник Л. Реставрація П’ятницької церкви в Чернігові у 1943-1972 роках і створення музею (за письмовими документами архітектора-реставратора П. Д. Барановського). Ніжинська старовина :зб. регіон. іст. та пам’яткозн. / гол. ред. С. І. Посохов. Київ, 2012. Вип. 14 (17). С. 27-33.

 

 

 

Нижник Л. П’ятницька церква м. Чернігова та її дослідники П. Д. Барановський і А. А. Карнабід. Карнабідівські читання :зб. наук. пр. Вип. 1-3 / Нац. архітектур.-іст. заповідник «Чернігів стародавній», Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури ; [редкол.: Ю. О. Соболь та ін.].  Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 450 с. С. 73-82.

 

 

 

Віроцький В. Д. Храми Чернігова. Київ :Техніка, 1998. 207 с. : іл. (Національні святині України). С. 120-132.