Петро Добровольський

 

 

О. В. Ясь. Добровольський Петро Михайлович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 420. — 518 с. : іл.

 

 

О. Б. Коваленко. Добровольський Петро Михайлович // Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003­–2019.

 

 

Черненко, О. Петро Добровольський – краєзнавець, археолог, музеєзнавець/О.Черненко, Л.Ясновська//Сіверян. літопис. — 1999. — , № 5.—С.34-40.

 

 

Ясновська  Л.  Участь  чернігівців  у  підготовці  та  проведенні  XIV Всеросійського  Археологічного  з’їзду  //  Шрагівські  читання:  збірник статей  та  матеріалів  /  Відп.  ред..  О.  Б.  Коваленко.  Чернігів,  2012.  Вип.  2. С. 128–136.

 

 

Труды Черниговской Губернской Архивной Комиссии. Вып.6-й. Отд. 1-й / Под ред. П.М.Добровольского. — Чернигов : Типогр. губерн. правления, 1905. — 251с.