Пилип Семенович Морачевський – український письменник, педагог, поет-романтик, філолог, перекладач

 

 

Псалтир : пер. новою укр. літ. мовою П. С. Морачевського (1865) / підгот. вид. Л. А. Гнатенко ; дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Ін-т укр. мови. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. — 200 с. : 5 іл.

 

 

 

Щербина А. Подвижник апостольської праці: (До 200-річчя від дня народження Пилипа Семеновича Морачевського — поета-романтика. Ніжинська старовина : Науковий історико-культурологічний зб. / Голова редкол. О. Б.Коваленко та ін. Київ, 2007. Вип. 3 (6). С. 144-154.

 

 

 

Кульова В. Слідами славетного пращура:( П.Морачевський) . Урядовий кур’єр. 2006. №232(8грудня). С.8-9.

 

 

 

Котенко Т., Шендеровський В. Перший перекладач Євангелії українською мовою Пилип Морачевський. Пам’ять століть. 2009. № 3-4. С. 235-242.

 

 

 

Котенко Т. Літературно-історична хроніка «Чумаки, або Україна з 1768 року» Пилипа Морачевського. Ніжинська старовина : зб. регіон. іст. та пам’яткозн. / гол. ред. С.І. Посохов.  Київ, 2012. Вип. 13 (16). С. 104-117.

 

 

 

Гирич, І. Пилип Морачевський в контексті національного суспільного життя. Історія і суспільствознавство в шк. України: теорія та методика навчання. 2017. № 8. С. 46-48.

 

 

 

Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень. Вип. 8 / редкол. Т. І. Ківшар [та ін.]. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. С. 175-190.