Поезії П. Верлена українською мовою

 

 

Верлен П. Лірика. / пер. з фр.  Київ : Дніпро, 1968. 176 с.

 

 

Вороний М. К. Верлен П. Твори. Київ : Дніпро, 1989.  С.300-301.

 

 

Грабовський П. А. Верлен П. Вибрані твори у 2-х т. Т. 1. Оригінальні поезії, переклади і переспіви. Київ : Дніпро, 1985. С. 298-299.

 

 

Драй-Хмара М. Верлен П. Вибране Київ : Дніпро, 1989. С.331-335.

 

 

З трудів і днів Максима Рильського Верлен П. / упоряд. С.А. Гальченко [та ін.]. Київ : «А.С.К.», 2009. С.290-294.

 

 

Зуєвський О. Верлен П. «Я входжу в храм…». Поезії. Переклади. Статті. Матеріали до біографії / О. Зуєвський ; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад.; упоряд. Н. Казакова. Київ : НаУКМА, с.237-240.

 

 

 

Кочур Г. П. Верлен П. Відлуння : вибрані переклади. Київ : Дніпро, 1969. С.24-28.

 

 

Кочур Г. П. Верлен П. Третє відлуння : поетичні переклади. Київ : Укр. письменник, 2008. С.483-499.

 

 

Рильський М. Т. Верлен П. Вибрані твори у 2-х т. Т. 2. Переклади Київ : Українська енциклопедія, 2006. С.466-472.

 

 

Світличний І.О., Світлична Н. О. Верлен П. З живучого племені Дон Кіхотів. Київ : Грамота, 2008. С. 270-271.

 

 

Слово Верлен П. : Збірник. Т.8. Література, мистецтво, критика, мемуари, документи. Торонто : Об’єднання укр. письменників «Слово», 1980. Література діаспори. С. 80-81.

 

 

Верлен П. Українське Диво Кн. 2. Київ : Укр. письменник, 2005. С. 525-526.