Рене Декарт

 

 

Ляткер Я. А. Декарт / Я. А. Ляткер. — М. : Мысль, 1975. — 198 с. — (Мыслители прошлого).

   Автор показує, як в епоху науково-технічної революції проходить переосмислення ідей Декарта, які торкаються питань фізики, математики, філософії.

 

 

 

Матвиевская Г. П. Рене Декарт. 1596-1650 / Г. П. Матвиевская. — М. : Наука, 1976.

   В книзі описане життя і творчість великого французького вченого Рене Декарта — математика, фізика, фізіолога та філософа. Досконало розглянуті математичні дослідження вченого.

 

 

Рене Декарт: XVII століття і сьогодення : матеріали науково-практич. конференції Чернігів. держ. пед. ін-ту, присв’яченої 400-річчю з дня народження Рене Декарта. — Чернігів : ЧДПІ, 1996. — 46 с.

   У збірнику статей вміщено матеріали, що висвітлюють багатогранність таланту геніального французького вченого, творця аналітичної геометрії Рене Декарта з погляду сьогодення.

 

 

Асмус В. Ф. Декарт / В. Ф. Асмус. — М. : Госполитиздат, 1956. — 371 с. : ил.

   В книзі розкривається наукова і філософська діяльність — великого мислителя Франції, одного із основоположників науки і філософії нового часу.

 

 

Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины XIX ст. / Г. Вилейтнер ; пер. с нем. — М. : Госиздат, 1960. — 467 с.

   Праці Декарта мали вирішальний вплив на розвиток математики.
В книзі йде перегляд розвитку цієї науки,  починаючи з перших робіт Декарта по алгебрі та аналітичної геометрії (1637-1850 р.)