Самуїл Васильович Величко

 

Величко, С. Летопись событий из Югозападной России в ХVII веке / С. Величко. — К. : Типограф. Федорова, 1864. — 409 с.

«Літопис» Самійла Величка став визначним культурним явищем України козацької доби. Вперше автор поставив за мету написати велику історію України.
На сторінках його твору оживало козацьке минуле Гетьманщини: процеси державотворення, незліченні козацькі походи, битви, звитяга, а разом із ними – міжусобиці і розбрат.

 

Величко, С.Літопис. Т. 1. / С. Величко ; пер. з укр. — Київ : Дніпро, 1991.

Літопис Самійла Величка (роки народження і смерті невідомі) — наймонументальніший твір української історично-мемуарної прози XVII—XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянкий —  «Історією Русів» складає корпус козацької історіографії.

Це — документальне першоджерело, перший том якого охоплює події 1648-1659рр. в Україні. Переклад українською мовою здійснено вперше. Книга містить довідковий матеріал, широко ілюстрована.

 

Величко, С. В. Літопис. Т. 2 / С. В. Величко ; пер. з укр. — Київ : Дніпро, 1991.

Другий том продовжує опис подій першого тому і закінчується 1700 р. Це — документальне першоджерело. Переклад українською мовою здійсне новперше. Книга містить науковий коментар, широко ілюстрована.

 

   Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. — К. : Дніпро, 2006. — 976 с.

Цей збірник — унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський Літопис — видатна пам’ятка української історичної прози першої половини XVII ст., що охоплює основні події всесвітньої історії, літописну історію Київської Русі, південно-руських князівств XII—XIV ст., Литовської Русі аж до історичних витоків козацтва; літопис Самійла Величка — наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII—XVIII ст. у двох томах. Це документальні першоджерела, де значуще кожне слово.

 

Енциклопедія історії України. Т. 1. А — В / редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. :Наукова думка, 2003. — 688 с.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події в Україні, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов’язаних з Україною та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.

 

Провідники духовності в Україні : [довідник] / за ред. І.Ф. Кураса. — К. : Вища школа, 2003. — 783 с.

У довіднику наведено відомості про широку плеяду найвидатніших державотворців, діячів культури, науки, освіти, церкви, які на різних історичних етапах пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії, пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного відродження і розбудови Української держави.