Українська мова у минулому й тепер

День української писемності та мови — свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 «Про День української писемності та мови».

6551_l Пономарів, О. Д. Культура слова. Мовностилістичні поради : навч. посібник для студентів гуманітар.спец. ВНЗ / О. Д. Пономарів. — Вид. 3-е, стер. — Київ : Либідь, 2008. — 240 с.
babich-nd-storya-ukransko-lteraturno-movi-lvov Бабич, Н. Д. Історія української літературної мови: практичний курс : навч. посіб. для студентів вузів / Н. Д. Бабич. — Львів : Світ, 1993. — 376 с.
7421_l         Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : док. і матеріали / за ред. Л. Масенко. — 2-е вид., допов. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. — 399 с.
babich-prakt.style Бабич, Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. для студентів філол. спец. вузів / Н. Д. Бабич. — Львів : Світ, 2003. — 432 с.
120207213734134745_f0_0           Історія українського правопису ХVI — XX століття : хрестоматія / упоряд. Німчук В. В., Пуряєва Н. В. — Київ : Наук. думка, 2004. — 582 с.
kulik-b-m-kurs-suchasnoi-ukrainskoi-movi-chastina-ii-sintaksis_00e9ed70f4ef417_800x600 Кулик, Б. М. Курс сучасної української літературної мови : підруч. для ф-тів мови і літ. пед. ін-тів. Ч. 2. Синтаксис / Б. М. Кулик. — Вид. 2-е, перероб. і допов. — Київ : Рад. школа, 1965. — 283 с.
1_7_ukr_mova Огієнко, І. (митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / І. Огієнко. — Київ : Наша культура і наука, 2004. — 436 с.
istykrmov Жовтобрюх, М. А. Історія української мови: фонетика / М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанівський, В. Р. Скляренко. — Київ : Наук. думка, 1979. — 367 с.