Симон Петлюра

 

 

Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. Київ : Україна, 2004. 448 с.

У книзі розповідається про життя і діяльність С. Петлюри, громадсько-політичного діяча, патріота, полум’яного борця за свободу й незалежність України

 

 

Симон Петлюра в історії та національній пам’яті : матер. Всеукр. наук. конф. (20-22 травня 2009 р.) / ред. В.Ф. Верстюк. Київ : Фоліант, 2009. 164 с.

Збірник вміщує статті, які присвячено життю і політичний діяльності голови Директорії УНР С. В. Петлюрі.

 

 

Іванис В. Симон Петлюра — Президент України / В. Іванис. Київ : Наукова думка, 1993. 270 с.

Висвітлюється біографія С. В. Петлюри, написана на підставі ретельного вивчення літературних і архівних джерел, спогадів і свідчень учасників визвольних змагань в Україні 1917-1920р.

 

 

Петлюра С. Статті. Листи. Документи. Т. V / С. Петлюра.  Вишгород : Сергійчук М. І., 2016. 632 с. 

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться постаттю С. Петлюри, і приурочене до 90-річчя трагічної загибелі цього видатного українського державника.

 

 

Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., прис. 125-річчю від дня народження С. Петлюри, (Київ 20 травня 2004 р.) / [за заг. ред. В. Сергійчука]. Київ : [Укр. Вид. Спілка], 2005. 240 с. 

У пропонованому збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, друкуються виступи дослідників життя і діяльності Голови Директорії та Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри.