Слов’янська писемність — безцінне надбання людства

Писемність, мова — то є душа кожної нації, її святощі, її найцінніший скарб… В мові — наша давня й нова культура, ознака нашого національного визнання!

 День слов’янської писемності і культури встановлений в Україні від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004. Відзначається щорічно 24 травня в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, які створили писемність, здійснили переклад богослужбових книг з грецької мови на слов’янську, поширювали християнське вчення. Відома і приблизна дата виникнення нашого письма. За свідченням середньовічного ученого Чорноризця Храброго, це стало­ся 863 р. (6 363 р. від створення світу, як зазначається в його творі «О письмєнєхь»). Щоправда, то була глаголиця, як вважають учені сьогодні, — абетка, яка за накресленням літер не мала аналогів у світовій практиці й точніше передавала звукову особливість мови, ніж кирилиця, що, напевне, з’явилася трохи пізніше й побудована головним чином на основі грецького письма.

 

9177_l

Брайчевський, М. Ю. Походження слов’янської писемності / М. Ю. Брайчевський; 3-є вид. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. — 154 с.

Дискусійну проблему формування слов’янської писемності автор розглядає у загальному соціокультурному контексті ранньої історії слов’янства, користуючись не лише писемними джерелами, а й величезним археологічним матеріалом.

1397872460_1

Воскобойников, В. М. Братья Кирилл и Мефодий : истор. повествование / В. М. Воскобойников. — Москва : Молодая  гвардия, 1979. — 174 с.

Ця книга про життя видатних братів Кирила та Мефодія, про їх боротьбу за слов’янську писемність, просвітництво слов’янських народів.

0947104

Истрин, В. А. Возникновение и развитие письма / В. А. Истрин. — Москва : Наука, 1965. — 599 с.

Книга присвячена виникненню письма та  історії його розвитку у  різних народів з глибокої давнини і до наших часів.

000165

Истрин, В. А. Развитие письма / В. А. Истрин. — Москва : АН СССР, 1961. — 396 с.

Задача роботи — постановка та початкове вирішення деяких питань теорії письма: про сутність письма і відношення його до мови і мислення; про термінологію і класифікацію систем письма; про умови і час виникнення письма; про факти, які визначають розвиток письма, і найважливіших закономірностей цього розвитку.

0200898

Истрин, В. А. 1100 лет славянской азбуки / В. А. Истрин; отв. ред. Л. П. Жуковская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Наука, 1988. — 192 с.

Книга знайомить читача з повною драматичних подій історією життя і діяльності творців слов’янської абетки, великих слов’янських просвітителів братів Костянтина Філософа (Кирила) та Мефодія.

Pavlenko_N.A._—_Istoriya_pisma_Ucheb._posobie_dlya_filol._fak._vuzov__N.A.Pavlen

Павленко, Н. А. История письма : учеб. пособ. для студентов филол. вузов / Н. А. Павленко. — Минск : Вышэйшая школа, 1987. — 236 с.

Висвітлюється історія виникнення і розвитку важливих типів письма. Викладенню основного матеріалу передує розділ, який містить свідоцтва та факти з передісторії письма.

1503261545483760_f0_0

Різник, М. Г. Письмо і шрифт : навч. посіб. для студентів худож. ін-тів і ун-тів / М. Г. Різник ; за ред. В. І. Касіяна. — Київ : Вища школа, 1978. – 15 с.

У посібнику описано розвиток письма від первісних (піктографічних) його форм до сучасних абеткових, розглянуто основні системи неалфавітних форм письма та алфавітні, що виникли на грунті давньогрецького письма.

 ScanImage142

Русанівський, В. М. Походження і розвиток східнослов’янських мов : до 1500-річчя заснування міста Києва / В. М. Русанівський. — Київ : Знання УРСР, 1980. – 61 с.

У книзі розгладається питання становлення та розвитку слав’янських мов.

 skazaniya-o-nachale-slavyanskoj-pismennosti-sbornik_363425

Сказания о начале славянской письменности. — Москва : Наука, 1981. — 198 с.

Це видання найцінніших старослав’янських творів. Воно містить життєписи творців слав’янської писемності Костянтина та Мефодія. Надається характеристика історичних подій того часу, тлумачення термінів, слів, виразів.

 9668690221

Ужевич, І. Граматика слов’янська / І. Ужевич. — Київ : Наукова думка, 1970. – 432 с.

Ця праця становить пам’ятку української мовознавчої (граматичної) науки середини XVII ст., — це фактично перша граматика власне української літературної мови XVI — XVII ст.

26690

Флоря, Б. Н. Сказания о начале славянской письменности / Б. Н. Флоря. — 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : АЛЕТЕЙЯ, 2004. — 384 с.

Книга містить переклади найбільш ранніх пам’ятників о виникненні слов’янської писемності другої половини IX ст.