Слово мовлене

Жов

 

Михайло Андрійович Жовтобрюх (17. ХІ 1905, с. Ручки,тепер Гадяцького р-ну Полтавської обл. – 16. ХІІ 1995, Київ) –відомий мовознавець, фахівець із фонетики, граматики й історіїукраїнської мови.  Автор численних праць із проблем сучасної української мови (фонетика, словотвір, морфологія, синтаксис), історії української мови й українського мовознавства, стилістики, культури мови, соціолінгвістики, порівняльної граматики східнослов’янських мов, діалектології російської мови. Розкрив роль періодичної преси у становленні української літературної мови та її норм. Дав вичерпний діахронічний опис звукової системи української мови у єдності її фонетичного та фонематичного аспектів. Ініціатор і організатор написання академічної праці «Сучасна українська літературна мови» (у 5 кн., 1969–1973). Автор підручників для вищої школи, в яких відображував останні досягнення науково-теоретичної думки. Лауреат премії ім. І. Франка (1985).

Подпись1317                  
Слово мовлене : українська літературна вимова /М. А. Жовтобрюх. – К. : Знання, 1969. – 48 с. –(Серія 5 ; № 12).
Подпись1318 Жовтобрюх, В. Ф.   Українська мова та література : типові тестові завдання: збірник / В. Ф. Жовтобрюх, В. В. Паращич. – Х. : Веста, 2009. – 112 с.
Подпись1316 Жовтобрюх, М. А.   Мова української періодичної преси (Кінець ХІХ — поч. ХХ ст.) / М. А. Жовтобрюх. – К. : Наукова думка, 1970. – 304 с.
Подпись1315 Жовтобрюх, М. А.   Курс сучасної української літературної мови : підруч. для ф-ту мови і літератури пед. ін-тів. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К. : Рад. школа, 1961. – 408 с
Подпись1314    Синтаксис; Вправи; Завдання; Диктанти 7-8 класи : дидактичні матеріали / С. В. Ломакович, В. Ф. Жовтобрюх. – Харків : Світ дитинства, 1997. – 160 с.
Подпись1313 М.Я. Брицин, А. М. Жовтобрюх  Порівняльна граматика української і російської мов : Навчальний посібник для студ. спец. №2102″ Українська мова і література» / М. Я. Брицин, А. Ж. М, В. М. А. – 2-е вид. перер. і доп. – К : Вища школа, 1987.
Подпись1312 Жовтобрюх, М. А.  Курс сучасної української літературної мови : підруч. для філол. спец. пед. ін-тів. Ч. 1 / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – вид. 4-е. – К. : Вища школа, 1972. – 402 с.