Слово пам’яті про археолога та людину Валентину Іванівну Нєпріну

В.І. Нєпріна була активним польовим дослідником, маючи великий досвід розвідок і розкопок, ретельно копаючи та педантично обробляючи отримані матеріали. Науковець працювала в новобудовних і планових експедиціях, які здійснювали розвідки та розкопки у Подніпров’ї, Подесенні, лівобережних доплавах Дніпра лісової і лісостепової зони України. Нею відкрито й досліджено десятки нових археологічних пам’яток, насамперед неолітичних – дніпро-донецької етнокультурної спільноти, культури ямково-гребінцевої кераміки, лисогубівської культури, а також енеолітичних, доби бронзи, слов’янських, києворуських.

 
Неприна В. И. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине. Київ : Наукова думка, 1976. 151 с.
 
Неприна В. И., Зализняк Л. И., Кротова А. А. Памятники каменного века Левобережной Украины: (хронология и периодизация). Київ : Наукова думка, 1986.  223 с. : ил.
 
Неприна В.И. Неолитические традиции в культуре ранней бронзы на северо-востоке Украины. Каменный век на территории Украины. Київ, 1990.
 
Кротова О. О. До 80-річчя Валентини Іванівни Нєпріної. Археологія. 2012. № 1. С. 140-141.
 
Митрофанова (Непріна) Валентина Іванівна. Мезенцева Г. Г. Дослідники археології України : енциклопедичний словник-довідник. Чернігів : Сіверянська думка, 1997. 205 с. С 21.