Спорт і рух — основи життя

Ми-за-здоровий-спосіб-життя

            Фізичні вправи можуть замінити                  багато ліків, але жодні ліки в світі не               можуть замінити жодні фізичні вправи.                                                                                  А.Моссо                                           

 

biometria-140x140

Носко, М. О. Біометрія рухових дій людини : монографія / М. О. Носко, О. А. Архипов. – Київ : Слово, 2011. – 216 с.

Монографія є педагогічною працею, де викладено науково-методичні положення в галузі теорії та методики фізичного виховання, а також теоретичний та практичний аспекти вивчення трьох фахових дисциплін: 1. Спортивна метрологія; 2. Метрологічний контроль у ФВ і С; 3. Біомеханіка — на основі сучасних знань про рухову діяльність людини.

ScanImage137

Литовченко, Г. О. Фізичне виховання людей різного віку / Г. О. Литовченко, В. І. Пеньковець, О. М. Буланов. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Чернігів : Десна Поліграф, 2016. — 212 с.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спрту, а також може бути корисним всім хто вирішить поліпшити своє здоров’я за допомогою психологічної і фізичної реабілітації.

У праці висвітлені проблеми фізичного виховання людей різного віку, методика і засоби поліпшеного фізичного стану людини.

8375  

Папуша, В. Г. Фізичне виховання школярів (форми,зміст,організація) : навч.посіб. / В. Г. Папуша. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 192с.

У навчальному посібнику на основі вивчення сучасного стану фізичного виховання у школі, власних наукових досліджень та багаторічного досвіду роботи розкриваються зміст та організація різноманітних форм фізичного виховання школярів.

grabovsky-1

Грабовський, Ю. А. Спортивний туризм : навч. посіб. для студентів ВНЗ фіз. виховання та спорту / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 304 с

У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структкра і завдання. Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортвного орієнтування та правила проведення туристичних походів із молоддю.

books_b030

 Планування навчально-виховної роботи за експериментальною програмою формування культури здоров’я дітей дошкільного віку Малятко-здоров’ятко» : метод. рекомендації на допомогу вихователям / Денисенко Н.Ф. [та ін.]. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС , 2004. – 68с. 

Методичні рекомендації розкривають календарне планування навчально-виховної роботи з дітьми 4-6 років життя.

Зміст методичних рекомендацій розділений на розділи: заняття, індивідуальна робота, ігрова діяльність, художня література, створення розвиваючого середовища.

books_b029

«Малятко-здоров’ятко» : комплексна програма формування культури здоров’я дітей дошкільного віку / Н. Ф. Денисенко, В. О. Музирова, Л. Г. Шевцова, Л. Д. Мельник. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС, 2004. — 68с. 

Пропонована вашій увазі комплексна програма «Малятко-здоров’ятко» спрямована на використання державної національної програми «Діти України»  і націлена на формування, збереження і зміцнення здоров’я  дітей раннього та дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та в сім’ї.

tancyuval-ni-elementi-na-urokax-fizichnoyi-kul-turi-ta-v-pozaurochnii-roboti-630-500x500  

Пророков, О. А. Танцювальні елементи на уроках фізичної культури та в позаурочній роботі / О. А. Пророков. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 64с.

У посібнику вміщено опис 104 танцювальних елементів, призначених для учнів загальноосвітньої школи, і подані методичні рекомендації щодо їх впровадження в навчальний процес.

скачанные файлы

Провозюк, Г. Г. Гра і здоров’я : метод. посіб. з питань організації фізкульт. та оздоров. роботи з дітьми дошк. та молод. шк. віку / Г. Г. Провозюк. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2007. – 144 с.

У посібнику подається практичний матеріал для організації і поведення різних заходів з фізичного виховання та оздоровлення дітей. Пропонуються нетрадиційні форми проведення фізкультурних занять, вправи ранкової та гігієнічної гімнастики, цікаві свята та розваги, випробувані на практиці «макро» та «міні»- ігри, «ігри-вправи», «пластик-шоу» за авторською системою ігрового тотального методу М.М. Єфименка.