Станіслав Пилипович Людкевич

 

 

Верещагіна О. Є. Історія української музики ХХ століття : навч. посіб. для студ. муз. спец. ВНЗ / О. Є. Верещагіна, Л. П. Холодкова. Київ : Освіта України, 2010. 268 с.

У посібнику  стисло викладено вокально-симфонічну і хорову творчість С. П. Людкевича. Викладається зміст основних процесів української музики 20 ст.

 

 

Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей : у 2-х ч.: навч. посіб. для вузів І-ІІ рівнів акред. Ч. 1 / Я. С. Кушка. вид. 2-е, доопрац. Вінниця : Нова Книга, 2007. 216 с. 

У першій частині розглянуто питання змістовності музичної освіти, розкрито головні складові процесу музично-естетичного виховання. Подано теми уроків в з/ш.

 

 

Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. Вип. 6-7 / редкол.: А. Чебикін [та ін.]. Київ : СПД Пугачов О.В., 2006. 540 с.  

     Збірник праць  українських мистецтвознавців присвячений питанням історії й теорії музики, актуальним проблемам сучасної культури. Автор Л. Кияновська висвітлює культурологічні ідеї С. Людкевича. Його погляди із сучасності.