Степан Ніс

      Степан Данилович Ніс (1829–1901) народився на Чернігівщині. Закінчив медичний факультет Київського університету, учасник Кримської війни, послідовник і особистий приятель Миколи Пирогова. Працював земським лікарем в Чернігові та інших містах. У студентські роки збирав фольклорний та етнографічний матеріал — пісні, прислів’я, приказки, друкуючи його в «Черниговских губернських ведомостях», збірниках А. Метлинського, П. Чубинського та інших. Відомі його розвідки з народної медицини «Про хвороби та як їм запобігти», «У всякого народа своя природа». Він також автор оповідань з життя селян та козаків «Хуртовина», «Про Конотіп», «Шворин рід», «Запорожець Абиух». Ентузіаст драматичного мистецтва.

 

Клопот В. М. Внесок Степана Даниловича Носа у національно-культурне життя Чернігівщини. Матеріали науково-практичної конференції «Другі Фльорівські читання» 12 жовтня 2011 р. / ред. О.В. Клімова. Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. 132 с. С 31-36.
 

 

 

Ковалець Я. Степан Ніс. Сіверян. літопис. 1998.  № 4. С 78-81.

 

 

Шекун В.О. Краєзнавча діяльність С. Д. Носа. Сіверян. літопис. 2021. № 4. С 145-154.

 

 

 

Шекун В.О. Неопублікований родовід С. Д. Носа. Сіверян. літопис. 2017. № 6. С 173-177.

 

 

Шукун В. О. Степан Ніс і Мікола Костомаров. Ніжинська старовина. 2017. Вип. 24(27). С 127-132.

 

 

Середенко, Г. Степан Ніс – народний лікар, етнограф, просвітник :відомий етнограф, громадський діяч народився в Талалаївському районі Чернігівської області . Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: у 3-х томах / ред. кол. С. Пономаревський [та ін.]. Чернігів, 2009. Т. 1. С. 103-106.

 

 

Русанов ю. С. Д. Ніс та його «курінь» в історії громадського руху в Україні. Людина, суспільство, культура: історія і сучасність. Чернігів : Сіверянська думка, 1996.  128 с. С 58-59. 

  Малюк М. Життя і писання доктора Носа. Берегиня. 1992. № 1.
 

 

Васюта О. Музичне життя на Чернігівщині у ХVШ-ХІХ ст.: (Істор.-культуролог. дослідження). Чернігів : РВК «Десн.

правда»,1997. 212 с.