Святослав Караванський

 

Караванський С. До зір крізь терня, або Хочу бути редактором. – Львів: БаК, 2008. – 120 с.
 

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. 3-тє вид., опрацьоване і доповн. Львів: БаК, 2008. – 512 с.
 

Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. 2-ге вид., доповн. І випр. Львів: БаК, 2006. – 562 с.
 

Караванський С. Словник рим української мови, укладений як лінгвографічна модель формального нагромадження звукових сигналів мовним центром людини. – Львів: БаК, 2004. – 1048 с.