Українська мова

 

 

 

Новий тлумачний словник української мови в 3-х т. : 200000 слів. Т.1. А — К / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — 2-е вид., випр. — Київ : Вид-во «Аконіт», 2007. — 928 с.

 

Атлас української мови в 3-х т . Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі / ред. І.Г. Матвіяс. — Київ : Наукова думка, 1984. — 500 с.

Атлас української мови (АУМ) — зібрання лінгвістичних карт, на яких відбито поширення окремих явищ і діалектів української мови на певній чи всій території її побутування.

Історія українського правопису ХVI — XX століття : хрестоматія / упоряд. Німчук В. В., Пуряєва Н. В. — Київ : Наукова думка, 2004. — 582 с.

У хрестоматії «Історія українського правопису: XVI—XX століття» представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX–XX ст. Хрестоматія містить також короткі відомості про осіб, які так чи інакше свого часу вплинули на цей процес. Видання є надзвичайно актуальним в умовах сучасної правописної полеміки, що точиться в Україні, оскільки воно відображає традицію формування української правописної системи на наукових засадах із урахуванням неповторних особливостей української літературної мови; подає прецеденти розв’язання багатьох конфліктних правописних питань, пошуку й віднайдення розумних компромісів між різними українськими правописними традиціями з метою створення єдиного для цілої України орфографічного кодексу та багато в чому пояснює засади й причини запропонованих сьогодні змін в українському правописі.
Хрестоматія призначена для філологів (науковців, викладачів, студентів), а також для всіх, хто не байдужий до проблем сучасного українського правопису, цікавиться історією його формування й прагне осмислити його сучасний стан.

 

Ковалик І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці. Ч. 2 / І. Ковалик. — Львів : ЛНУ, 2008. — 496 с.

Книга містить дослідження І.І. Ковалика в галузі граматики, фонетики і фонології, лексикології і лексикографії, лінгвостилістики, діалектології та історії української мови, які відображають широкий спектр наукових зацікавлень ученого.
Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

Коваль А. П. Спочатку було слово: крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А. П. Коваль. — Київ : Либідь, 2001. — 312 с.

Біблія — найпоширеніша у світі книжка, з якої наш народ протягом століть поповнював фразеологічний запас української мови, збагачуючи її.
Крилаті вислови у цьому виданні подаються не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, в якій вони вжиті у Біблії, так що читач матиме змогу уявити, як побудовано Біблію, яким є зміст і стиль викладу кожної частини. У висловах фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час їх існування в українській мові: усі наявні значення висловів ілюструються цитатами з творів українських письменників.
Для широкого кола читачів, не байдужих до мовного багатства.