Українська мова

 

 

 

Ділова українська мова : навч. посіб. / за ред. О. Д. Горбула.  6-те вид., випр. Київ : Знання, 2007. 222 с.

 

 

 

Коротєєва-Камінська В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : навч. посібник для ВНЗ / В. О. Коротєєва-Камінська. Київ : Професіонал, 2006. 304 с.

 

 

Сучасний словник іншомовних слів / уклад. Л. І. Нечволод. Харків : Торсінг Плюс, 2014. 768 с.

 

 

Новий тлумачний словник української мови в 3-х т. : 200000 слів. Т. 2. К — П / уклад. Яременко В., Сліпушко О. 2-е вид.випр. Київ : Вид-во «Аконіт», 2007. 928 с.

 

 

Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії : монографія / авт. В.А. Широков [та ін.].
Київ : Довіра, 2010. 295 с.

 

 

 

Бєженова М. О. Цікава граматика / М. О. Бєженова, Є. О. Шкляревський. Дніпропетровськ : Сталкер, 1999. 336 с.