В’ячеслав Пухтинський

     Життя та діяльність В’ячеслава Костянтиновича Пухтинського (14.12.1888–2.02.1980), який пройшов тернистий життєвий шлях, – важлива й сумна сторінка історії незалежної Української держави.
     Його ім’я опинилося у «зоні замовчування» на довгі роки. Ще за життя він був несправедливо забутий і до теперішнього часу залишається невідомим широкому колу громадськості. Лише побічно особистість історика, краєзнавця, філолога, перекладача згадується в контексті діяльності наукових й освітніх установ Ніжина та Чернігова.

 

 

 

Дмитренко Н. Трагічні долі провінційних музейників Північного Українського Лівобережжя 20–30-х років ХХ ст [Архівовано 26 листопада 2018 у WaybackMachine.] // Ніжинська старовина.  2010.  Вип. 10. С. 157-164.

 

Зозуля С., Листування І. Г. Спаського з В. К. Пухтинським. Ніжинська старовина : зб. регіон. іст. та пам’яткозн. / гол. ред. С.І. Посохов.  Київ. 2015. Вип. 19 (22). С. 32-64.
 

 

  1. Коваленко О. Чернігівський мемуарист Вячеслав Пухтинський та його спадщина / О. Коваленко, Л. Болва. Сіверянський архів : зб. наук. пр. / редкол. В.О. Дятлов [та ін.]. — Чернігів, 2009. Вип. 3. С. 72-79.
 

Дивний І. Зачин до виконання спільної науково-практичної пам’яткознавчої програми «Некрополь професури Ніжинської вищої школи». Ніжинська старовина : зб. регіон. іст. та пам’яткозн. Вип. 9 (12) / гол. ред. С.І. Посохов. Київ : Центр пам’яткозн. НАН України, 2010. С. 194–196.