Вальштатська битва

 

История Польши : в 3-х т. Т. 1 / под ред. В.Д. Королюка [и др.]. Москва : Акад. наук СССР, 1954. 583 с. : ил. + портр., карт.

  Видання має на меті показати історію країни та суспільства від найдавніших часів до початку 19 сторіччя.

 

Польща — нарис історії / за ред. В. Менджецького, Є. Брацисевича ; пер. з пол. І. Сварника. Варшава, 2015. 368 с. С. 32-33.

  Знання основ історії сусіднього народу є важливим елементом взаєморозуміння. Працюючи над нарисом історії Польщі, авторський колектив праці ставив перед собою дві основні мети. Перше: ознайомити українського читача з основними епізодами польської минувшини. Другу мету автор вступу В. Менджецький формулював так: «Представити польську перспективу бачення власної історії, показ у ній місця українців і України, а також польського розуміння численних спільних епізодів нашої історії».

 

Татаро-монголы в Азии и Европе : Сб. статей / Отв. ред. С. Л. Тихвинский. Москва : Наука, 1970. 476с. С. 210-227.

   Сборник освещает различные события, связанные с завоевательными походами Чингисхана и его преемников в страны Азии и Европы. В статьях показывается, что завоевания татаро-монголами этих стран носили грабительский характер и сопровождались невиданным разрушением производительных сил.