Велика війна

   Перша світова була глобальним протистоянням двох військово-політичних блоків – Антанти і Троїстого (згодом Четверного) союзу. А українці воювали за чужі інтереси по обидва боки фронту. Тому що українські землі були розділені між Російською та Австро-Угорською імперіями, які представляли, відповідно, Антанту і Четверний союз.
   Порахувати чисельність українців – учасників Першої світової війни фактично нереально. Цифра була колосальною. Через російську армію пройшли від 3,5 до 4 мільйонів українців, через австро-угорську – від 250 до 700 тисяч. Сотні тисяч із них загинули, понад 1 мільйон дістали поранення, каліцтва й контузії.
   Більшість мобілізованих українців брали участь у бойових діях на російсько-австрійсько-німецькому фронті, що пролягав теренами Волині, Галичини, Закарпаття, Поділля, Буковини, Бессарабії. Тут відбулися такі грандіозні воєнні операції, як Галицька битва (1914), Зимова битва в Карпатах (1915), стратегічний розвиток Горлицького прориву (1915), Брусиловський або ж Луцький прорив (1916), «наступ Керенського» (1917), операція «Фаустшлаг» (1918).

 

 

 

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / упоряд. О. Реєнт. Київ : КЛІО, 2013. 784 с.

 

 

 

Реєнт, О. П.Велика війна 1914 — 1918 рр. у сучасній українській історіографії / О. П. Реєнт, Б. М. Янишин // Укр. іст. журн. 2014. № 3. С. 4-21.

 

 

Нагорна Л. П. «Українська карта» у планах і діях воюючих держав. // Політична історія України ХХ століття. : У 6-ти т. Т. 1. / Редкол.І.Ф.Курас та ін. — К. : Вид-во»Генеза», 2002. 424с. С. 341-343.

 

 

Полетун Н. М. «Легіонери честі» (до 95-ліття початку Першої світової війни) // Сіверянський архів : зб. наук. пр. Вип. 3 / редкол. В.О. Дятлов [та ін.]. Чернігів : ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009. — 144 с. С123-130.

 

 

Смолій, В. Велика війна 1914 — 1918 рр. : (Ювілей початку, перебігу та завершення) / В. Смолій // Історія України. 2005.  №39 (жовтень).  С. 1 — 4.

 

 

Шевченко, В. Велика війна 1914-1918 рр. у спогадах рядових учасників та очевидців: український контекст / В. Шевченко, А. Коцур // Укр. іст. журн. 2021. № 6. С. 135-149.

 

 

Велика війна (1914 — 1918). Повсякденне життя населення України : [шляхи вирішення житлового питання] // Історія України.  2014. № 17(верес.). С. 5-9.

 

 

Литвин, М. Р. Українські січові стрільці : до 500-річчя козацької слави / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. Київ : Знання України, 1992. 48 с.