Великий світ маленької дитини (дошкільне виховання)

Подпись1335

Каплуновська, О. М.   Цікава азбука (навчання старших дошкільників читання) / О. М. Каплуновська. – Запоріжжя : Вид-во «ЛІПС», 2007. – 76 с.

Подпись1341 Конспекти занять із фізичної культури з дітьми молодшого дошкільного віку / авт.-уклад. Л. М. Тимошенко, С. Г. Лавренюк ; за ред. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС, 2008. – 180 с. : іл. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу).
 Подпись1340

Провозюк, Г. Г.   Гра і здоров’я : метод. посіб. з питань організації фізкульт. та оздоров. роботи з дітьми дошк. та молод. шк. віку / Г. Г. Провозюк. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2007. – 144 с.

 Подпись1339

Провозюк, Г. Г.   Барвистий світ навколо нас : метод. посіб. з питань екол. виховання дітей дошк. навч. закл. / Г. Г. Провозюк. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2007. – 184 с.

 Подпись1338

Стрілець, С. І.   Пропедевтика астрономічних знань дітей дошкільного віку : метод. посіб. для студентів спец. «Дошкільна освіта» пед. ун-тів та вихователів ДНЗ / С. І. Стрілець, Т. М. Богдан ; Чернігів. Нац.. пед.. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка.– Чернігів : ЧНПУ, 2012. – 60 с.              

 Подпись1337  Святкуйте разом з нами : посіб. для муз. керівників і вихователів дошк. навч. закл.: у 2 кн., Кн.1 / уклад. В. І. Садова. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС, 2007. – 236с.
 Подпись1336

Шульга, Л. М.   Барвиста радість: розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання / Л. М. Шульга. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС, 2007. –279 с. : іл

 Подпись1334 Музична діяльність. Перша молодша група (3-й рік життя) : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд І. П. Прудська. – Тернопіль : Богдан, 2003. – 68 с. – (Навч.-метод. комплект «Віконечко у світ»).
 Подпись1333

Крутій, К. Л.   Створення мовленнєвого середовища: теоретичні засади і практична реалізація / К. Л. Крутій. – вид. 2, випр. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС, 2006. – 168 с

Подпись1332

Якименко, С. І.   Хрестоматійні матеріали. Конспекти занять. Перша молодша група (3-й рік життя) / С. І. Якименко, Л. П. Голян. – Тернопіль : Богдан, 2003. – 76 с.

 Подпись1331

Якименко, С. І.   Зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація) : перша молодша група (3-й рік життя) / С. І. Якименко, Л. П. Голян. – Тернопіль : Богдан, 2003. – 36 с. – (Навчально-методичний комплект «Віконечко в світ»).

Подпись1330

Якименко, С. І.   Художньо-мовленнєва діяльність. Перша молодша група (3-й рік життя) / С. І. Якименко, Л. П. Голян. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2003. – 56 с.

Подпись1329 Українське народознавство в дошкільному закладі : програма та довідковий матеріал вихователям дошк. закл. / за ред. А. М. Богуш. – 3 вид. 3, стер. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС, 2005. – 84 с. : іл.
Подпись1328 Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.
Подпись1327

Провозюк, Г. Г.   Земля, де народились і ростем : метод. посіб. з питань ознайомлення дітей дошк. віку з рід. краєм / Г. Г. Провозюк. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2007. – 184 с.