«Видатні особистості Козацької доби»

 

Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович. К. : Либідь, 1993. 287 с.

   В книзі розповідається про видатних діячів України XVII–XVIII ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, трагічну постать української історії – гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського та ін. Дотримуючись історичної істини, авторка висвітлює їх життя та діяльність, конструктивний внесок в історичний процес не тільки України, а й Європи в цілому.

 

Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні : Із переднім словом про життя та діяльність В. Антоновича… / В. Б. Антонович. К. : Дніпро, 1991. — 240с. : портр.

   Ця книга — захоплююча, яскрава розповідь про славетну історію Запорозької Січі — од витоків і до злочинного зруйнування її російським царатом. Незвичайна історія створення книги. Професор Київського університету В.Б. Антонович (1834-1908) потай від властей викладав студентам протягом 1895/96 навчального року історію козаччини. Зачаровані слухачі детально законспектовували блискучі лекції історика, і згодом рукопис, відредагований О. Косинським, вийшов друком подалі від злого ока російської цензури — у Чернівцях (1897) та у Коломиї (1912). У книзі ілюстрована портретами гетьманів України.

 

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків у 3-х т. Т. 1, 2, 3 / Д. І. Яворницький. Львів : Світ, 1990. — 319 с. :іл.

   Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр.. На багатому документальному матеріалі у популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва.
   У першому томі висвітлюються питання соціально-економічних історій, суспільного устрою, життя та побут запорозького козацтва, описані територія й кордони, природні умови Запорізької Січі.

 

Яворницький Д. І. До історії степової України / Д. І. Яворницький. Дніпропетровськ : Січ, 2004. — 444 с.

  До книги увійшли унікальні документи минулого, які опрацював видатний вчений Д. І. Яворницький. Цей яскравий, різноманітний матеріал дає змогу глибше зрозуміти політичні та економічні стосунки, що склалися між різними верствами населення. Видання розраховано на вчених, дослідників, всіх, хто цікавиться історією нашого краю.

 

Голобуцький В. А. Запорозьке козацтво /  В. А. Голобуцький. К. : Вища школа,  1994. — 539 с.

   Чи знаєте ви, в які часи і за яких умов виникло козацтво, як утворилася Запорозька Січ? Що вам відомо про боротьбу козаків проти панської Польщі, турецьких і татарських завойовників, про Визвольну війну українського народу, про уславленого гетьмана Богдана Хмельницького?
  Прочитавши книгу, ви пройдете героїчними шляхами майже трьохсотрічної історії козацької минувшини аж до останнього вільного подиху Запорозької Січі, трагічно обірваного волею Катерини II. В основі дослідження — цікаві вітчизняні і зарубіжні історичні джерела, що багатогранно розкривають картину життя і побуту, матеріальної і духовної культури запорожців, які давно зажили надійної світової слави.

 

Запорожці : до історії козацької культури. К. : Мистецтво, 1993. — 400 с. : з іл.

   Узбірнику зібрано найрізноманітніші матеріали зпитань історії запорозького козацтва, зокрема з питань культури козаків, які створили багато високохудожніх історичних дум і пісень, літописів, творів живопису і архітектури, козаків, котрих називають «лицарями Бароко». Книга ілюстрована багатьма кольоровими та чорно-білими репродукціями творів давнього українського мистецтва.

 

Бердута М. З. Історичні постаті. Гетьмани України / М. З. Бердута, В. І. Бутенко, О. М. Солошенко. Х. : ВГ»Основа», 2004. — 128с.

   Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено суспільно-політичні погляди та роль і місце кожної особи в історичному розвитку України.

 

Історичні постаті України [Текст]: Історичні нариси / Упоряд. та вступ. ст. О.В. Болдирєва; худож. В.Т. Миненко.  Одеса: Маяк, 1993. — 384 с.: іл., портр.

   До збірника увійшли життєписи українських національних героїв — гетьманів П.Сагайдачного, Б.Хмельницького, П.Полуботка та ін., написані відомими вітчизняними і зарубіжними письменниками та істориками.

 

Козацькі ватажки та гетьмани України : укладено на основі «Історії України-Русі» Миколи Аркаса. Львів : Ред-вид. відділ обл. упр. по пресі, 1991. — 173 с.

   Ця книга — свого роду хрестоматія з історії козаччини, що містить життєписи найславніших її ватажків, а також гетьманів України й укладена на основі історичних студій відомого дослідника нашої минувшини Микола Аркаса, твори якого популярні в багатьох країнах і лише на його батьківщині опинилися в числі «забутих».

 

Лепко В. І. Українське козацтво / В. І. Лепко. Харків : Торсінг плюс, 2008. — 95 с.

   Книжка розповідає про визначне явище в українській історії — козацтво. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь, як і коли воно виникло, як жили козаки, як боронили землі нашої Батьківщини від ворогів та загарбників, як вони воювали й перемагали.

 

Нартов В. В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. — 320 с.

   У цьому виданні висвітлюється життя, діяльність та історична роль українських гетьманів і кошових отаманів. Кожна особа постає у сукупності: біографічних відомостей на тлі історичного процесу; джерел, творів, думок, виступів тощо, які її характеризують; великої кількості оцінок (часто протилежних) її життя, діяльності та історичної ролі.

 

Реєнт Олександр Петрович. Усі гетьмани України: Легенди. Міфи. Біографії / Реєнт, Олександр Петрович, Коляда, Ігор Анатолійович; Слово до читача від авторів. Харьків: Фоліо, 2008. — 415 с. 

   Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах. У книжці надається правдивий і об’єктивний життєпис гетьманів, а також інших найвищих військових керівників українського козацтва.

 

Сегеда С. П. Гетьманські могили / С. П. Сегеда. К. : Наш час, 2009. — 440с. :іл. — (Невідома Україна).

   «Згадайте праведних гетьманів. Де їх могили?» – із сумом і гіркотою запитував себе та сучасників Тарас Шевченко на сторінках поеми «Гайдамаки». Справді – де? Чи збереглося місце останнього спочинку славетного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного? Як і таємниці криються довкола поховання Богдана Хмельницького – очільника Національно-визвольної війни українського народу 1648–1657 років? Як сталося, що гетьман Петро Дорошенко похований у далекому Підмосков’ї? Де упокоївся Іван Мазепа і чи збереглася його могила? Чому життєвий шлях останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського завершився на похмурих Соловках? Це далеко не повний перелік запитань, відповіді на які читач знайде на сторінках даної книги. Оповіді про місцезнаходження та долю поховань визначних державних, військових і культурних діячів ведуться на тлі бурхливих подій української історії.

 

Середюк О. Лицарі сонця : історичний нарис / О. Середюк. — 2-е вид.,доп. і перероб. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. — 476 с.

   У лицарському поклоні перед портретом українського козака, що експонується в Музеї історії сільського господарства Волині, шанобливо схилив голову гість з далекої Японії – Шихан Масахіко Танака. Що змусило знаменитого спортсмена стати на коліно перед образом січовика? Відповідь дає книга і не тільки на це запитання, але й на ряд інших: хто такі козаки? Які їх звичаї та обряди? Якою була їх бойова підготовка, адже козаків запрошували, як спецвійська, у різні європейські країни. Ключова постать книги – козак, який уособив український ідеал чоловіка-воїна, що прагнув доволі і свободи, наділений такими психологічними рисами, як мужність, хоробрість, чесність, працьовитість. У виданні йдеться не тільки про виховання й підготовку козака-воїна, а й особливої касти – характерників.

 

Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ століть : іст. есе у 2-х т. Т. 1, 2 / Б. І. Сушинський. Одеса : ВМВ, 2004. — 584 с.

   Це унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 205 імен! — військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну пів тисячолітню історію нашої Вітчизни.

 

Україна — козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фото світлинах: Наукове видання / Керівник проекту, автор-упорядник, художник, фотограф, ілюстратор В. Недяк. К. : Емма, 2004. — 1216 с.: іл.

   Представлено визначних історичних особистостей, відомих діячів науки, освіти і культури. Ілюстративна реконструкція спирається на документальні матеріали, а також на художню інтерпретацію національної історії, відображену в українському мистецтві.

 

Українське козацтво : мала енциклопедія.  Київ-Запоріжжя : «Генеза»; «ПРЕМ’ЄР»,  2002. — 568 с.

  Видання вперше комплексно представляє читачеві один із найяскравіших феноменів вітчизняної історії — українське козацтво. У 1376 статтях Малої енциклопедії відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарську діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти.

 

Уривалкін О. М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. Київ : КНТ, 2008. — 395 с.

   Дане видання на широкому обсязі фактичного матеріалу розповідає про кошових отаманів та гетьманів, з якими пов’язана історія становлення козацтва, боротьба за незалежність України та багато інших цікавих історичних подій. Книга створена на основі архівних документів, досліджень широкого кола істориків та мемуарів сучасників подій.

 

Усі видатні постаті історії України : за шк. програмою : біограф. нарис : довідник / укл. П. В. Остапенко. Харків : Торсінг плюс, 2006. — 352 с.

   Довідник містить усі відомості про всі видатні постаті історії України. Стисла довідка про кожну видатну людину включає основні факти з її життя і діяльності. Крім того, в кінці кожної статті подається запропонована автором додаткова література з цієї теми.

 

Чухліб Т. В. Гетьмани правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Т. В. Чухліб. К. : ВД «КМА», 2004. — 288 с.

   У книзі подано яскраві, багатопланові портрети більш та менш значних володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній Україні у 60-хроках XVII – на початку XVIII ст. Діяльність українських гетьманів розкривається у контексті загальноєвропейської історії.

 

Історія українського козацтва [Текст] : нариси : у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2000. Т. 1 / В. А. Брехуненко [та ін.]. 2006. — 800 с.: іл. — Бібліогр.: с. 690-781.

  Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів та матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVII століття.

 

Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ-ХVІІІ ст. Кн. 1 / В. О. Шевчук. Київ : Грамота, 2007. — 720 с. : іл.

  Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.

 

Шевчук В. О. Козацька держава : етюди до історії українського державотворення / В. О. Шевчук. Київ : Абрис, 1995. — 390 с.

   Книга відомого сучасного українського письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості. Книга стане в пригоді не лише історикам, студентам, викладачам, а й усім тим, кого цікавить складна, бурхлива й до решти нами ще не пізнана українська минувшина.

 

Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників : [монографія] / Т. Каляндрук. Л. : ЛА «Піраміда», 2007. — 288с. :іл.

   Це друга книга серії Т. Каляндрука про славні бойові подвиги українських «лицарів духу», що були розпочаті у «Таємницях бойових мистецтв України». У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.

 

Історія України в особах. Козаччина / авткол. : В. М. Горобець, О. І. Гуржій, В. М. Матях [та ін.]. Київ : Україна, 2000. — 302 с.

   Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII — XVIII ст.. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

 

Скальковський А. О. Історія нової Січі, або останнього коша Запорозького / А. О. Скальковський.  Дніпропетровськ:Січ, 1994. — 678с.

   Відомий історик, етнограф та публіцист А. О. Скальковський (1808-1898) одним із перших опрацював архівні матеріали з історії Запорозької Січі. Він по суті врятував від повного зникнення неоціненні документи, свідчення колишніх запорожців. Фактаж головним чином стосується Придніпров’я.
   У першій частині увага приділена походженню козацтва, формуванню Запорозького низового війська, подано цікаві подробиці про його склад, управління, військову готовність, судочинство, церковний устрій, громадське і домашнє господарство, торгівлю, звичаї.
   Друга і третя частини щедріше документовані матеріалами про воєнні походи запорожців, їхні взаємини з поляками, турками, татарами. Висвітлено головні події аж до атакування Січі у червні 1775 року і долю козацтва після падіння Коша на річці Підпільній.
    Завершується праця додатками, котрі вміщено в оригіналі.
  Українською мовою перекладено вперше через 150 років після виходу в світ першого видання.