Видавництва

Видавництво спеціалізується на посібниках і підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та науковій літературі.

Видання та розповсюдження підручників, навчальних посібників, монографій, енциклопедій та наукової літератури для вищих навчальних закладів України.

Основними напрямками діяльності є видання юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів, оптова книготоргівля, а також комплектування наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів.

Найбільша книготоргiвельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури.

Видавництво “Знання” спеціалізується на виданні переважно підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів.

Видавництво «Ранок» плідно працює в галузі освіти, створивши за цей час велику кількість навчально-методичної літератури для вчителів та учнів.

Найкращі взірці актуальної української прози та поезії, Знакові твори сучасної та класичної світової літератури, Фундаментальні праці сучасних філософів, соціологів та політологів, Культовий часопис текстів і візій «Четвер».

Видавництво «Либідь»

Навчальна, довідкова та наукова література з філософії, філології, психології, історії, географії та ін.

Видавництво «КОНДОР»

Найкраще українське видавництво. Багатий вибір, широкий асортимент книжок, гарантована якість, найнижчі ціни.

Видавництво «Літопис» перекладає і видає знану у світі інтелектуальну літературу різного спрямування, знайомить українського читача з вершинами світової гуманістичної думки.

Нора-Друк, незалежне видавництво сучасної літератури

Видавництво «Фоліо»

Видавництво «Фоліо» існує на книжковому ринку вже більше десяти років і є одним з потужних видавництв в Україні.

Видавництво ставить собі за мету знайомити українського читача з невичерпною скарбницею світової гуманітарної спадщини філософського, соціально-політичного, культурологічного та богословського напрямків.

Засноване наприкінці 1922 року видавництво «Наукова думка» Національної академії наук України завжди було і лишається академічною установою. З 2006 року надано статус науково-виробничого підприємства.

Видавництво «БаК» видає словники, підручники та посібники для вузів, наукову та науково-популярну літературу, художню, дитячу.

Навчальна література та посібники для початкової, середньої та вищої школи. Література для дошкільнят, з виховної роботи. Довідники та словники.

Видавництво «Підручники і Посібники» видає навчально-методичну літературу для шкіл.

Провідне видавництво, що забезпечує юридичною літературою парвоохоронні та судові органи, навчальні заклади та наукові установи.

Old Printed Books – депозитарій європейських раритетних видань, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка.