Видавництва

 

Видавництво «АКАДЕМІЯ»

Видавництво спеціалізується на посібниках і підручниках для різних спеціальностей вищої школи, довідковій та науковій літературі.

 

Видавництво «Каравела»

Видання та розповсюдження підручників, навчальних посібників, монографій, енциклопедій та наукової літератури для вищих навчальних закладів України.

 

Видавництво «Алерта»

Основними напрямками діяльності є видання юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів, оптова книготоргівля, а також комплектування наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів.

 

Видавництво «Центр навчальної і практичної лiтератури»

Найбільша книготоргiвельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури.

 

Видавництво «Знання»

Видавництво “Знання” спеціалізується на виданні переважно підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів.

 

Видавництво «Ранок»

Видавництво «Ранок» плідно працює в галузі освіти, створивши за цей час велику кількість навчально-методичної літератури для вчителів та учнів.

 

Видавництво «КАЛЬВАРІЯ»

Найкращі взірці актуальної української прози та поезії, Знакові твори сучасної та класичної світової літератури, Фундаментальні праці сучасних філософів, соціологів та політологів, Культовий часопис текстів і візій «Четвер».

 

Видавництво «Либідь»

Навчальна, довідкова та наукова література з філософії, філології, психології, історії, географії та ін.

 

Видавництво «КОНДОР»

Найкраще українське видавництво. Багатий вибір, широкий асортимент книжок, гарантована якість, найнижчі ціни.

 

Видавництво «Літопис»

Видавництво «Літопис» перекладає і видає знану у світі інтелектуальну літературу різного спрямування, знайомить українського читача з вершинами світової гуманістичної думки.

 

Видавництво «Нора-Друк»

Нора-Друк, незалежне видавництво сучасної літератури.

 

Видавництво «Фоліо»

Видавництво «Фоліо» існує на книжковому ринку вже більше десяти років і є одним з потужних видавництв в Україні.

 

Видавництво «Дух і літера»

Видавництво ставить собі за мету знайомити українського читача з невичерпною скарбницею світової гуманітарної спадщини філософського, соціально-політичного, культурологічного та богословського напрямків.

 

Видавництво “Наукова думка”

Засноване наприкінці 1922 року видавництво «Наукова думка» Національної академії наук України завжди було і лишається академічною установою. З 2006 року надано статус науково-виробничого підприємства.

 

 

 

Видавництво «Навчальна книга — Богдан»

Навчальна література та посібники для початкової, середньої та вищої школи. Література для дошкільнят, з виховної роботи. Довідники та словники.

 

Видавництво «Підручники і Посібники»

Видавництво «Підручники і Посібники» видає навчально-методичну літературу для шкіл.

 

Видавництво «Юрінком Інтер»

Провідне видавництво, що забезпечує юридичною літературою парвоохоронні та судові органи, навчальні заклади та наукові установи.

 

Old Printed Books – депозитарій європейських раритетних видань

Old Printed Books – депозитарій європейських раритетних видань, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка.