Вікентій В’ячеславович Хвойка – один з найвидатніших представників дореволюційної археології нашої країни.

 

Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 1. Переклади наукових праць та коментарі / ред. Н. В. Блажевич та ін. — К. : [ВД «Академперіодика» НАН України], 2006. — 208 с. :іл.

Особистість, діяльність та наукова спадщина Вікентія В’ячеславовича  Хвойки привертають увагу не лише науковців, але й широкої громадськості. Можливо тому, що вони є прикладом поєднання особистого зацікавлення справою, у даному випадку — археологією та давньою історією, із невтомною працею над поширенням здобутих знань у суспільстві.

 

Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 2. Матеріали і дослідження / ред. Н.В. Блажевич. — К., 2006. — 76 с. :іл.

Друга частина містить матеріали і дослідження, присвячені науковій спадщині В.В. Хвойки. Дано опис та перелік місць розкопок, архівних матеріалів (Науковий архів Інституту археології НАН України) та музейних колекцій (Національний музей історії України), пов’язаних із дослідженнями В.В. Хвойкою трипільських старожитностей.

 

Енциклопедія історії України. Т. 10. Т — Я / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. — К. :Наукова думка, 2013. — 784 с. :іл.

В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події в Україні, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, Тим чи іншим чином пов’язаних з Україною та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців країни, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії. 

 

Провідники духовності в Україні : [довідник] / за ред. І.Ф. Кураса. — К. :Вища школа, 2003. — 783 с.

Наведено відомості про широку плеяду найвидатніших державотворців, діячів культури, науки, освіти, церкви, які на різних історичних етапах пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії, пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного відродження і розбудови Української держави.

 

Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко. — Х. :Фоліо, 2007. — 415 с.

Ця книжка – хвилююча розповідь про те, що відомо науковцям про славетні часи Трипілля. Те, що трипільська культура лежить на межі історичних епох, ставить її в центр напружених та нескінченних дискусій, а отже, привертає увагу не лише вузького кола вчених, але й широких верств громадськості.

 

Шляхами трипільського світу / М. Ю. Відейко. — К. : Наш час, 2007. — 296 с. — (НевідомаУкраїна).

Що таке трипільська культура, трипільська цивілізація? Звідки походять її творці та як вони виглядали? Якими були їхні житла й поселення? Чи мали вони писемність? Якою мовою спілкувались? Чи існувала трипільська держава? Відповіді на ці та багато інших запитань пропонує книга «Шляхами трипільського світу».

 

Трипільська культура :Науково-популярний нарис / Т. С. Пассек. — К. : АН УРСР, 1941.

Дана книга – фактично перша узагальнена після Хвойки праця, присвячена Трипільській культурі, це плід професіоналізму, відданості, служіння своїй справі, а тому може послужити своєрідними «дверима» до базового, правильного розуміння Трипільської культури. Це особливо актуально для тих, хто тільки починає досліджувати Трипільську цивілізацію і потребує академічної інформації, яка допоможе уникнути помилкових трактувань й міфів.

 

Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. — К. : Наш час, 2008. — 160 с.

Ця книжка – розповідь про пошуки та відкриття, результати наукових досліджень давньої цивілізації мідного віку, яку ми називаємо трипільською. Дві з половиною тисячі років історії трипільської цивілізації стали відомі завдяки дослідженням. Нині ми знаємо, що впродовж майже двох із половиною тисяч років на землях України, від Карпат до Дніпра жили люди, які створили одну з найдавніших цивілізацій Європи.