Віртуальна виставка «Магдебурзьке право у Чернігові»

     Магдебурзьке право — міське право, що виникло в XIII ст. у Німеччині, й передбачало створення міського самоврядування. В містах України почало запроваджуватися з ХІV століття.
     Чернігів отримав Магдебурзьке право 27 березня 1623 року привілеєм польського короля Сигізмунда ІІІ. Цей статус підкреслив вагоме значення нашого міста у суспільно-політичному та економічному житті країни в ті часи. Чернігів тоді отримав право організовувати самоврядну громаду з автономними судово-адміністративними інституціями, право на податковий і судовий імунітет, право власності на землю, пільги щодо ремесл і торгівлі. Місто з таким привілеєм володіло нерухомим майном, землею, запроваджувало податки тощо. Міста з Магдебурзьким правом також звільнялися від феодальних повинностей (окрім гужової).
     Отримання Магдебурзького права Черніговом — це значна подія, яка відповідала загальним тенденціям розвитку європейської цивілізації та позитивно вплинула на подальший розвиток міста. Також це стало основою становлення сучасного місцевого самоврядування.

 

 

Бойко В. М. Владні інституції Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія : фотоальбом / В. М. Бойко, Д. Казіміров, С. А. Леп’явко. Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. — 192 с. : іл. + фото.

 

 

 

Леп’явко С. А. Чернігів: історія міста / С. А. Леп’явко. 2-ге вид., виправ. і перероб. — Київ : Кліо, 2020. 544 с.

 

 

 

 

Галушко О. Магдебурзьке право в Чернігові. Сiверянський лiтопис. 1995. № 6. С. 98-99.

 

 

Голець В. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Чернігові : [з XIII ст. в українських містах починає запроваджуватись Магдебурзьке право, а Чернігів це право отримав 27 березня 1623 року] / В. Голець, В. Павленко. Літ. Чернігів. 2008. № 3. С. 119-124.

 

 

 

Доманова Г. Діяльність Чернігівського магістрату в сфері благоустрою міста. Сіверян. літопис. 2010. № 1. С. 9-15.

 

 

 

Доманова Г. Урядовці Чернігівського магістрату ( друга половина ХУ11-ХУ111 ст. ). Сіверян. літопис. 2003.
№1. С. 29-55.

 

 

 

Доманова Г. Чернігівський магістрат : генеза, структура, функції(друга половина ХVІІ ­ XVІІІ ст. ). Сіверян. літопис. 2000. № 2. С. 34­45.

 

 

 

Желіба І. Історія міських гербів Чернігівщини. Сіверян. літопис. 1997. № 3. С. 38­41.

 

 

Пиріг П. Політіко ­ адміністративний устрій Чернігівщини за польської доби (1618-1648 рр.). Сіверян. літоп. 1999.
№ 4. С. 9­19.