Віртуальна виставка «Народні співцi історії»

Кобзарство — явище унікальне і глибоко національне. Навряд чи кобзарів можна порівнювати з менестрелями — музикантами і співаками XII— XIII століть, що були при дворі на службі у європейських сановних вельмож.
У них було інше призначення: служити не самодержцям, а народу. Багато які кобзарі однаково добре володіли як бандурою, так і зброєю, були відважними розвідниками, пристрасними агітаторами. Їх поява у ХV—ХVI століттях передусім обумовила особливі історичні умови в Україні: постійні війни, виникнення козацтва, з його специфічним укладом життя. Народні співцi виховували в людях національну гідність і пробуджували прагнення до свободи і незалежності.
Кобзарі в своїх епічних творах оспівували героїв повстань і національно-визвольну війну, переказували під переливчасте рокотіння струн простим «неписьменним» людям драматичну історію свого народу.
Кобзарі і лірники — українські народні співці й музики — з давніх-давен були носіями української самосвідомості, творцями, хранителями і передавачами народної творчості у формі історичних пісень, дум, релігійних піснеспівів, а також казок і переказів, супроводжуваних грою на кобзі, лірі, або бандурі. Своєю творчістю кобзарі утверджували дух українського народу. Вони зберігали й передавали наступним поколінням у найбільш доступній формі пісень-оповідань найважливіші знання про минуле.

 

 

 

Зьола М. Кобзарське мистецтво в грамзапису. Вітчизна. 2005. №7-8. С. 143-149.

 

 

 

Ємець В. Кобза та кобзарі / В. Ємець. репринтне вид. 1928 року м. Берлін. Київ : Муз. Україна, 1993. 111 с. : іл.

 

 

 

Сивачук Н. Мандрівні співці в житті українців:[Лірники і кобзарі в Україні]. Дивослово. 2005. №7. С. 63 — 68.

 

 

 

Рудик Л. Українські народні думи — героїчний епос українського народу : коюзарі та лірники — виконавці народних дум. Укр. мова і літ. в шк. 2017. № 4. С. 54-60.

 

 

 

Сластіон О. Г. Портрети Українських кобзарів О. Сластіона : альбом / О. Г. Сластіон ; Вступ. стаття, прим. і ком. Ю.Турченка. Київ : Акад. наук УРСР, 1961. 63 с. : з іл.

 

 

 

Шендрик Л. Кобзарство — феномен українського народу. Історія України: маловідомі імена, події, факти : збірник статей / відп. ред. П. Т.Тронько. Київ, 2001. Вип. 12. С. 192-198.