Володимир Іванович Самійленко

 

 

Демченко Т. З епістолярної спадщини Володимира Самійленка: віршоване послання до Олександра Кониського : [у вірші відтворені цікаві сторінки громадсько-культурного життя у Чернігові наприкінці XIX ст]. Сіверян. літопис.  2011. № 5. С. 81-88.

 

 

Дорошкевич О. К. Володимир Іванович Самійленко. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. / О. К. Дорошкевич. Київ, 1986. С. 185-219.

 

 

 

Ковалів Ю. Володимир Самійленко. Слово і Час. 2019. № 2. С. 64-68.

 

 

 

Стріха М. Володимир Самійленко-перекладач: спроба деконструкції міфу. Слово і час. 2016. № 4. С. 93-98.

 

 

Лазанська Т. І. Самійленко Володимир Іванович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. К. : Наукова думка, 2012. Т. 9 : Прил  С. 431. 944 с. : іл.

 

 

 

Самійленко В. Вибрані поезії. Київ-Харків : Укрдержвидав, 1944. 108 с.

 

 

Самійленко В. І. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори; Переспіви та переклади; Статті та спогади / В. І. Самійленко ; Вступ. ст, упоряд. і приміт. М.Г.Чорнопиского. — Київ : Наукова думка, 1990. — 608 с. + портр.

 

 

Самійленко В. І. Твори : поезія, драматичні твори, проза. Київ : Дніпро, 1990. 686 с.

 

 

Самійленко В. Сатиричні поезії / В. Самійленко. Київ : Держлітвидав, 1947. 44 с.

 

 

Самійленко В. І. Україні : лірика, гумор і сатира, драма / В. І. Самійленко. Київ : Укр. письменник, 1992. 224 с.