Володимир Петрович Коваленко

    Володимир Коваленко народився в Семенівці на півночі Чернігівщини 1954 року.
    У 1983 році захистив кандидатську дисертацію «Походження літописних міст Чернігово-Сіверської землі» в Інституті археології АН УРСР.
    У 1994– 2011 рр. — завідувач кафедри археології та українознавства Чернігівського педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка (Інституту історії, етнології та правознавства імені О.Лазаревського) , з листопада 2011 року — доцент цієї кафедри.
   Обстежив понад 500 археологічних пам’яток Чернігівщини, організовував і керував експедиціями в Новгороді-Сіверському, Батурині, Шестовиці, Любечі. Автор понад 300 наукових статей з історії і археології давньоруських міст.
     У 2009 році Указом Президента України «За вагомий особистий внесок у створення Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в м. Батурин, соціально-економічний розвиток Чернігівської області, збереження історичної спадщини Українського народу» був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

 

Дятлов В. Володимир Петрович Коваленко (1954 — 2016) : [некролог] / В. Дятлов, О. Коваленко, Л. Ясновська / Ніжинська старовина : зб. регіон. історії та пам’яткознавства / Центр пам’яткознавства, Ніжин. держ. ун-т ; гол. ред. С. Ю. Зозуля. Ніжин-Київ, 2016. Вип. 22 (25). С. 200-202.
 

 

 

Калібаба Д. П. Коваленко Володимир Петрович. Відомі діячі культури, науки, політикиЧ ернігівщини / Д. П. Калібаба. Чернігів : Ред-вид. Відділ комітету інфомаціі, 1998. 256 с. С. 103.

 

 

 

Мезенцева Г. Г. Коваленко Володимир Петрович. Дослідники археології України :енциклопедичний словник-довідник / Г. Г. Мезенцева. Чернігів : Сіверянська думка, 1997. С. 173-174.

 

Kovalenko V. Černigiv und Šestovica: Kontakte zwischen Slawen und Skandinaviern im östlichen Einzugsgebiet des Dnepr am Ende des 9. und im 10. Jahrhundert // Europa im 10. Jahrhundert Archaologie einer Aufbruchszeit: Internationaie Tagung in Vordereitung der Aussteiiung «Otto der Groвe, Magdeburg und 50 Europa»: Herausgegeden von Joachim Henning. = Коваленко В. Чернігів і Шестовіца : контакти між слов’янами і Скандинавією в східному басейні Дніпра в кінці 9-го і в 10-му столітті / V. Kovalenko. Германія : Видавець Пилип фон Цаберне, 2002. — 237-252 с. + фото.
 

 

Володимир Петрович Коваленко : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ;відп. ред. Г. Г. Макарова.  Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2014. — 96 с.

 

Коваленко В. Вікінги в Шестовиці. Чернігівщина incognita / Гол. ред. О.Б. Коваленко та ін. Чернігів, 2008. С. 29-36.

 Коваленко В. Життя і «Житіє» св. князя Михайла Чернігівського. Чернігівщина incognita / Гол. ред. О.Б. Коваленко та ін. Чернігів, 2008. С. 230-237.

 

 

Коваленко В. Шестовиця – табір слов’ян і вікінгів на Десні. Село над Десною — Шестовиця : зб. статей і матеріалів / редкол.: В. П. Коваленко, А. Л. Курданов; відп. ред О. Б. Коваленко, рец.: В. О. Дятлов, Ю. А. Русанов. Ніжин, 2009. С. 11-94.

 

 

Коваленко В. Чернігівська ділянка «Шляху Мономаха» : [спогади Мономаха про 16-річне князювання на чернігівському столі] / В. Коваленко, О. Моця, В. Скороход. Сівер. літопис. 2013. № 2. С. 9-23.

 

 

Коваленко В. Торгівля. Село Київської Русі : (за матеріалами південноруських земель) / відп. ред. Моця О. П. Київ : Шлях, 2003. 232с. : іл. С. 150-155.

 

 

Коваленко В. Сновські «Сновська тисяча». Містечко над Сновом : Зб. ст. іматер. / Відп. ред. Т.П. Демченко. Ніжин, 2007. С. 25-85.

 

Коваленко В. П. Стародавній Седнів та війна Олега з сіверянами у 884 р. Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1550 років : матер. міжнар. наук. конф., 19-20 листопада 2010 р., м. Чернігів / редкол. П.П. Толочко [та ін.]. Луцьк, 2011. С. 150-161.