Яків Маркович

 

 

 

Дзюба, О. М. Вихованці Києво-Могилянської академії: українські мемуаристи Я. Маркович та М. Ханенко (перша половина XVIII / О. М. Дзюба // Укр. іст. журн. — 2016. — № 3. — С. 64-87.

 

 

 

Матяш, Н. Фрагмент недрукованої частини «Денних записок генерального підскарбія Якова Марковича» (1744 р.) / Н. Матяш // Сівер. літопис. — 2013. — № 4-6. — С. 41-51.

 

 

 

Насінник, Ю. «Дневные записки» Якова Марковича як джерело до вивчення українського чоловічого одягу XVII-XVIII ст. / Ю. Насінник // Нар. творчість та етнографія. — 2005. — №6. — С. 101-103.

 

 

 

Фрагмент «Денних записок генерального підскарбія Якова Марковича» за копією В. Модзалевського // Укр. іст. журн. — 2017. — № 3. — С. 157-170.

 

 

 

Струкевич О.К. Генеральний підскарбій Яків Маркович //Укр. іст. журн. – 1997. — № 5. – С. 87-97.

  Томазов В.В. Козак-літератор Яків Маркович //Історичний календар, 2001. Вип. 7. – К., 2001. – С.377-378.